Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGodsdienstProject Groninger Kerken

Jouw businessplan: een maatschappelijk verantwoord onderzoek

De kerk van Hornhuizen als expositieruimte?
De kerk van Hornhuizen als expositieruimte?

Het leeg komen te staan van een kerk kan veel emoties oproepen binnen een bepaalde gemeenschap. Om een idee te krijgen wat het sluiten van een kerk kan betekenen voor een gemeenschap kun je eens een kijkje nemen naar de documentaires Kerk te koop van Frans Bromet en Grote Genade van Lieza Röben. Uit deze documentaires blijkt dat het voor gelovigen, maar ook voor omwonenden ingrijpend is wanneer een kerkgebouw als gemeenschapsgebouw verdwijnt, zomaar verandert in een tandartsenpraktijk of zelfs wordt gesloopt.

Hoe graag mensen vaak ook willen vasthouden aan traditionele functies, soms is het beter om breder te kijken en kerken een seculiere invulling te geven. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat er iets moet gebeuren. Er moet een plan komen om de kerk weer nieuw leven in te blazen! Jij kunt onderzoeken wat je kunt met een kerk in de maatschappij. Kun jij een functie bedenken waar de gemeenschap achter staat? Met dit onderwerp voor je profielwerkstuk heb je bovendien een heldere casus te pakken en deze raakt aan verschillende vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, M&O, CKV en godsdienst.

Businessplan Herbestemming Oude Kerk

Wanneer je een businessplan schrijft voor een leegstaande kerk zijn er verschillende componenten waar je rekening mee moet houden. Je zult erachter komen dat je misschien niet alles met een kerk kunt doen zoals je dat zou willen. Voordat je een creatief idee verzint voor de invulling van het kerkgebouw is het belangrijk om eerst wat onderzoek vooraf te doen naar het kerkgebouw en de buurt waar de kerk in staat.

Kerken behoren vaak tot de oudste gebouwen van het dorp. Wanneer je een kerk een herbestemming wilt geven zal je rekening moeten houden met de kunst- en cultuurhistorische waarde van het gebouw. Oriënteer eerst om erachter te komen wat de mogelijkheden zijn die door de lokale overheid worden gegeven voor herbestemming. Bijna alle kerken in Nederland zijn Rijksmonument. Hiervoor gelden speciale regels. Welke gebouwen Rijksmonument zijn, kun je vinden in het monumentenregister. Op de website monumenten.nl kun je meer informatie vinden over financiële en fiscale regelingen bij Rijksmonumenten.

In praktisch opzicht is het ook belangrijk om eens goed naar de indeling van het kerkgebouw te kijken. Een kerk die onderverdeeld is in verschillende zalen zal voor andere functies geschikt zijn dan een kerk die uit één grote hal bestaat. De eerder genoemde emotionele waarde van een kerk is een tweede factor die je mee zult moeten nemen bij je uiteindelijke keuze voor de juiste invulling van het gebouw. Verdiep je daarom in de maatschappelijke context waar de kerk staat. Is dit een erg religieuze omgeving met een actieve kerkelijke gemeente of heeft het dorp vrijwel geen kerkgangers? De context heeft invloed op de keuzes die je kunt maken voor jouw kerk. Over het algemeen gaat bij herbestemming de voorkeur uit naar sociaal-culturele functies, zoals een bibliotheek, een museum of een plek waar exposities en concerten worden gehouden. Meer commerciële functies zoals kantoren en horecabestemmingen geven bij dorpskerken demografisch gezien weinig aanleiding: als er weinig mensen wonen, zullen weinig mensen je café bezoeken. Ook worden deze bestemmingen niet altijd als ‘passend’ ervaren. Overleg dus van te voren goed met de buurt waar de kerk in staat! Om een inventarisatie te kunnen maken van de verschillende meningen die in een gemeente aanwezig zijn heeft de SOGK een waardenmodel beschikbaar. Met behulp van dit model kun je in een wijk interviews houden.

Wanneer je je hebt georiënteerd en een beeld hebt van het kerkgebouw en omgeving, kun je gaan brainstormen over een herbestemmingsplan. Heb je een idee? Mooi! Dan is het nu tijd om deze om te zetten in een businessplan. Om het schrijven van zo’n businessplan iets te vergemakkelijken, hebben we een stappenplan voor je gemaakt. Lees verder over hoe je een businessplan op zet en wie weet worden jouw ideeën wel realiteit!

Laatst gewijzigd:24 oktober 2018 12:44