Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstuk

Genoeg te eten?

Genoeg voor iedereen?
Genoeg voor iedereen?

Als alle wereldburgers zo zouden leven als de gemiddelde Nederlander, dan hadden we aan drie keer de aarde nog niet genoeg om iedereen van voedsel te voorzien. Combineer aardrijkskunde met economie of maatschappijleer om oplossingen voor het voedselvraagstuk te vinden!

Voedsel en bevolking

In 1798 publiceerde Thomas Malthus een theorie, waarin hij stelde dat de bevolkingsgroei de economische groei voor zou blijven. De bevolkingsgroei zou exponentieel zijn, maar de groei van de voedselprodcutie lineair. Hieruit concludeerde Malthus dat op den duur de bevolking groter zou zijn dan de voedselvoorraad en er hongersnood ontstaat op grote schaal. Zijn oplossingen voor dat probleem waren onmensenlijk en omstreden; arme mensen moesten volgens hem geen gezin stichten.

Tegenwoordig weten we wel beter en is er in principe genoeg voedsel voor iedereen, het probleem ligt echter bij de verdeling van het voedsel. Gandhi zei in het begin van 20e eeuw : “There is enough for everyone’s need, but not for everyone’s greed”. In de westerse wereld is de consumptie van voedsel in de afgelopen eeuw exponentieel toegenomen. Enorme voedselketens werden uit de grond gestampt en aan de andere kant werden Europese boeren gesubsidieerd om te kunnen produceren. Het deel dat ze niet kunnen verkopen wordt doorgedraaid, oftewel vernietigd. De grote vraag naar vlees, bijvoorbeeld in een land als Brazilië, veroorzaakt een grote vraag naar graan en mais om die dieren te voeden. Technologische vooruitgang heeft ervoor gezorgd dat de productiviteit in de voedselsector is gestegen. Het probleem is dus niet dat de voedselproductie niet de bevolkingsgroei kan bijbenen, maar dat de verdeling van voedsel over de wereld alles behalve eerlijk is. Immers, niet overal kunnen mensen gebruik maken van de beste technologie.

Overpopulatie

Een groot obstakel in de toekomst is mondiale overpopulatie. Het probleem werd op populaire wijze door de schrijver Dan Brown beschreven in zijn boek Inferno. Net als Malthus was de oplossing voor het probleem onmenselijk en omstreden: er werd een virus verspreid dat een derde van de vrouwen onvruchtbaar maakt. Desalniettemin maakt het moeilijk bespreekbaar zijn van het probleem het juist interessant. Aan de ene kant de voorspellingen, aan de andere kant weinig geluid voor een globale oplossing. Het probleem wordt alleen maar groter als je kijkt naar de verdeling van de bevolkingsgroei, zoals weergegeven op het onderstaande kaartje. Duik het nieuws in over hongersnoden of ebola in Afrika, en je merkt al snel waarom. Wat zijn gevolgen hiervan? Wat zijn mogelijke oplossingen? In het filmpje onderaan kun je ook nog inspiratie op doen voor een mooi onderwerp!

Globale verdeling van bevolkingsgroei
Globale verdeling van bevolkingsgroei

Je profielwerkstuk

In je profielwerkstuk kan het dus prima gaan over voedsel of overpopulatie. Hoeveel eten gooien we weg? Wat voor soort eten wordt vooral weggegooid? Groenten, vlees of brood? Kun je zelf oplossingen bedenken zodat we minder weggooien? Daarnaast is er ook het gevaar van overpopulatie. Waarom worden er in rijkere landen minder mensen geboren? Wat zijn mogelijke oplossingen? Dit is hét onderwerp om out-of-the-box te denken. Probeer te focussen op een facet van beide onderwerpen, er is namelijk genoeg over te vinden!

Vind je dit een leuk onderwerp?

Dan is een studie aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen misschien wel iets voor jou. Volg eens een webklas of bezoek een open dag aan de RUG. Ook hebben we een blog waarbij we regelmatig geografische en planologische onderzoeken uitlichten. Neem eens een kijkje!

Lijkt je dit interessant maar heb je aanvullende vragen? Mail dan naar gammasteunpunt@rug.nl.

Laatst gewijzigd:24 oktober 2018 12:44