Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieActiviteitenMasterclasses

2006 - China

Na een lange voorbereiding en een zware selectieprocedure (het aantal aanmeldingen was vele malen groter dan de beschikbare plaatsen) vond op 15 en 16 februari 2006 de jaarlijkse gamma masterclass aan de Rijksuniversiteit Groningen plaats.

Dit jaar was voor het thema 'China' gekozen. De volgende hoofdvraag stond tijdens de masterclass centraal: China, een kans of een bedreiging?. Aan de hand van verschillende colleges van docenten van de RUG moesten een kleine twintig leerlingen aan het eind van de twee masterclassdagen een presentatie geven waarin ze probeerden een antwoord te geven op de vraag of China een kans of een bedreiging is.

Woensdag 15 februari

Aangezien de scholieren uit heel het Nederland kwamen, van Eindhoven tot Leeuwarden en van Hilversum tot Enschede - en iedereen zich om 10:00 moest verzamelen bij jongerenhotel Simplon begon de dag voor sommige scholieren erg vroeg. Na het wegleggen van de bagage en de eerste kennismakingen met elkaar, begaven we ons naar het Academiegebouw waar drs. Geert Hoevers (de coördinator van Gamma) de Masterclass officieel opende.

Geert Hoevers sprak allereerst over de selecte groep scholieren die voor hem zat. Alleen de meest gemotiveerde scholieren met behoorlijk goede cijfers waren geselecteerd voor de Masterclass. Geert Hoevers verwachte dan ook veel van de beide dagen, want een groep scholieren met veel kwaliteit schept verwachtingen. Verder vertelde Geert Hoevers over de bedoeling van de twee dagen: informatie krijgen over de gammastudies, de RUG, en natuurlijk over China. Daarna vroeg Geert Hoevers aan iedere scholier om een vraag op papier zetten waar hij of zij in de komende dagen een antwoord op wou willen krijgen. Hij hoopte dat iedereen na de masterclass een goed antwoord had gekregen op zijn of haar vraag. Vragen over China die vooraf door de scholieren werden gesteld waren bijvoorbeeld waarom juist China's economie zo explosief groeit, wat de invloed van de Chinese overheid is en wat de gevolgen zijn van de economische groei van China - voor bijvoorbeeld de mensenrechten, het milieu, de Chinese samenleving en de landen die China omringen.

Na de officiële opening van Geert Hoevers gingen de masterclassers van het Academiegebouw naar het Harmoniegebouw, waar het eerste college op het programma stond. Dr. Bo Zhao van de faculteit Rechten gaf in het Engels een inleidend college over algemeen Chinees recht. Zo ging het college onder andere over de herkomst van het recht in het algemeen, en de vorm, toepassing en toekomst van het Chinese recht.

Na het college rechten stond er een uitgebreide lunch klaar, waarbij de masterclassers tijdens het eten elkaar op een informele manier beter konden leren kennen. Toen iedereen voldoende had gegeten, ging het richting de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen in de hortusbuurt waar de masterclass van economie op het programma stond. Prof. dr. Bart van Ark en dr. J. Zhang gaven een Masterclass over de economische ontwikkelingen en gevolgen van de opkomst van China. Er werd een video vertoond over zaken doen in China, en er werd afgesloten met een levendige groepsopdracht.

Bij de afsluitende groepsopdracht werden de masterclassers in vier groepen ingedeeld, te weten: de werkgever van een bedrijf, de vakbond, de overheid en de antiglobalistische beweging. Er werd een casus over een bedrijf gepresenteerd. Dit bedrijf stond voor de keuze de productie in Nederland te houden of over te hevelen naar China. De vier groepen moesten na een korte voorbereiding de belangen van de eigen groep behartigen. Daarbij moest het algemene belang natuurlijk niet uit het oog worden verloren. Door discussie en overleg tussen het bedrijf, de vakbond, de overheid en de antiglobalisten was het de bedoeling dat er samen tot een oplossing van het probleem gekomen zou worden. Tijdens de discussies ging het er zo nu en dan fel aan toe, maar tot een gezamenlijke oplossing werd gekomen. Besloten werd de productie gedeeltelijk en in stappen over te hevelen naar China.

Het afsluitende masterclasscollege van woensdag werd gegeven voor prof. dr. Peter Ho. Peter Ho is directeur van het Centre for Development Studies van de RUG, en is lange tijd in China geweest. Deels voor eigen onderzoek, deels om Europeanen wegwijs te maken in China. Zo was Peter Ho onder andere begeleider en tolk van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Jozias van Aartsen. Peter Ho vertelde in zijn college over de verschillende gewoontes –lees: heel veel bijgeloof- van de Chinezen, vier contradicties die in China spelen, verschillen in het land zelf, over de tafelmanieren en over drankspelletjes die tijdens het eten door Chinezen gespeeld worden.

Om het niet twee dagen alleen over China te hebben, volgde er na de masterclasscolleges een workshop debatteren bij de USVA (Cultureel Studentencentrum). Na het uitleggen van diverse debattechnieken, werden de masterclassscholieren ook nu weer in groepen ingedeeld. Tijdens het daarop volgende rollenspel werden de geleerde debattechnieken in praktijk gebracht en beoordeeld door de scholieren zelf. Aangezien veel van de masterclassers zelf vaak meedoen aan jeugddebatten, was dit voor velen een leerzame ervaring en aanvulling op hun debattechnieken. Als avondeten werd er, hoe toepasselijk ook, Chinees gegeten bij de plaatselijke 'Lee Garden'. De geleerde drankspelletjes werden niet in praktijk gebracht, maar na een drukke dag was het er toch fijn toeven, door lekker eten en even uit te rusten.

Aangezien de masterclasses ook twee dagen zijn om de (studenten)stad Groningen (beter) te leren kennen, gingen de masterclassers in de avond met de hele groep de stad in. In de Drie Gezusters, Cafe Hoppe en `t Feest ging het voor sommigen tot in de late uurtjes door.

Donderdag 16 februari

Omdat er op donderdag ook weer veel op het programma stond, moest iedereen vroeg het bed uit. Dit bleek voor sommige moeilijker dan voor anderen, wat natuurlijk te maken had met de avond ervoor. Ontbeten en wel liepen we om 10:30 naar het Academiegebouw om een masterclass van sociologie te volgen. Prof. dr. Rafael Wittek plaatste China's economische ontwikkeling in sociologisch perspectief. Daarbij werd verteld over het molensteenperspectief en het hulpbronperspectief, waarbij de scholieren moesten bedenken welk perspectief het beste op China van toepassing is. Daarnaast werd kennis gemaakt met de theorie van een van de grootste sociologen ooit, Max Weber, en werd een introductie gegeven in sociale netwerkanalyse.

Tijdens de hierop volgende lunch bleek dat de Masterclass voor sommige scholieren best intensief was, waardoor werd besloten om na de lunch kort vrijaf te gegeven om daarna weer fris aan de voorbereidingen van de eindpresentaties te kunnen beginnen.

Voor de eindpresentaties werden de scholieren in vier groepjes van vijf ingedeeld. De opdracht was om op een originele manier een korte presentatie voor te bereiden over de onderwerpen die in de afgelopen twee dagen waren verteld, en zo een antwoord te geven op de hoofdvraag of China een kans of een bedreiging is. Hierbij kon gebruik gemaakt worden van computers met internet. Het was leuk te zien hoe elke groep op een geheel eigen manier hiermee om ging. Zo begonnen sommigen meteen met het verdelen van de taken en het in elkaar zetten van een PowerPoint presentatie. Andere bekeken op internet een Chinese versie van een clip van de Backstreet Boys. Uiteindelijk kreeg elke groep hun presentatie ondanks het altijd aanwezige tijdgebrek toch af.

De eindpresentaties vonden plaats in het academiegebouw. Geert Hoevers was hierbij ook aanwezig om te zien wat de masterclassscholieren de afgelopen twee dagen hadden geleerd. Het was erg leuk om te zien hoe elke groep een eigen invulling had gegeven aan de opdracht.

Na een concluderende en afsluitende speech van Geert Hoevers, was de masterclass 2006 alweer voorbij. Wat gaan twee dagen snel!

Als afsluiting werd er door de liefhebbers nog een klein drankje gedronken in Cafe de Pintelier. Hier werd onder het genot van vooral speciaal bier de twee dagen uitvoerig door de deelnemers geevalueerd en besproken.

Al met al waren het twee succesvolle, drukke, leerzame maar vooral ook erg gezellige dagen. Het is zeker een aanrader om, mocht je door dit verslag ook enthousiast geworden zijn, je volgend jaar (nu dus!) aan te melden voor dit unieke samenwerkingsproject waarin drie universitaire studies - economie, rechten en sociologie - samenkomen in Gamma aan de RUG!

Laatst gewijzigd:22 september 2016 10:45