Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieActiviteitenJunior Honours College

Junior Honours College Summer school

De inschrijving voor de JHC Summer school is inmiddels gesloten

Wat is het?

Het Junior Honours College biedt verschillende tracks voor gemotiveerde leerlingen. Op deze pagina lees je meer over de andere tracks. Deze Summer school is speciaal georganiseerd voor getalenteerde en gemotiveerde leerlingen uit 5 en 6 VWO uit heel Nederland. Dit unieke programma is bedoeld om kennis te maken met de universiteit en voor verbreding en ontwikkeling van vaardigheden. Zo worden aankomend jaar onder andere de afdeling intensive care van het UMCG, de universiteitsbibliotheek en het University College bezicht. Maar ook vakgebieden als rechten, geschiedenis en wiskunde komen aan bod.

Het programma geeft een voorproefje op het RUG Honours College. Het RUG Honours College biedt de meest getalenteerde en gemotiveerde studenten van de RUG naast hun studie een programma dat gericht is op verdieping, verbreding en de ontwikkeling van (persoonlijke en wetenschappelijke) vaardigheden. In de JHC Summer school is er met name aandacht voor verbreding en ontwikkeling van vaardigheden. Ieder jaar vindt de JHC Summer school plaats in een week vlak voor de zomervakantie, dit jaar van 3 tot 7 juli.

Programma

Hierbij lichten we alvast een tipje van de sluier op. Wat de colleges precies inhouden, merk je op de dag zelf!

Maandag: Introductie programma - Who's who in academia? - college Godsdienstwetenschappen - rondleiding door de Universiteitsbibliotheek - college Geschiedenis - rondleiding door het Universiteitsmuseum
Dinsdag: Intensive Care in het UMCG - college Taalwetenschappen - bezoek aan de Blaauw Sterrenwacht
Woensdag: Ochtend verzorgd door Science LinX met onder andere: lactosebolletjes maken en werkcollege wiskunde - sportmiddag
Donderdag: Colleges Sociologie - Filosofie - Internationale Betrekkingen en Internationale Organisaties - Economie - Rechten

Vrijdag: Ochtend verzorgd door het University College over fake news - sollicitatiebrieven schrijven - afsluiting

Voor wie?

De JHC Summer school is bedoeld voor vwo-scholieren uit klas 5 en 6 die breed geïnteresseerd en zeer gemotiveerd zijn.

Bezoek aan het Universiteitsmuseum, JHC Summer school 2015
Bezoek aan het Universiteitsmuseum, JHC Summer school 2015
Laatst gewijzigd:20 oktober 2017 11:35
printOok beschikbaar in het: English