Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieActiviteitenFilosofiesymposium

2010 - Rede en Religie

Van heinde en verre kwamen op 20 januari 2010 scholieren uit 6 VWO met hun filosofiedocent naar het Filosofiesymposium Rede en Religie. Er waren scholieren uit Groningen, maar ook uit Leeuwarden, Assen, Emmen, Den Helder en zelfs uit Oss!

Openingscollege

Het plenaire openingscollege werd gegeven door dr. Boudewijn de Bruin (Wijsbegeerte). Hij vertelde over de achttiende-eeuwse filosoof David Hume. Hume beschreef het verschil tussen 'is' en 'ought', het verschil tussen 'wat is' en 'wat zou moeten zijn'. Hume merkte op dat het vaak gebeurt dat mensen, zonder goede argumenten, de conclusie trekken dat iets wat 'altijd zo (geweest) is', dus zo 'moet zijn'. Hume kon hier de logica niet van inzien, en bestreed daarom dat dit een correcte conclusie was. Met deze theorie van Hume in het achterhoofd, werd ook naar een relatief moderne ethiek gekeken: het evolutionaire ethiek. Want ook in de biologie geldt: uit het feit dat iets 'is', volgt niet logisch dat het ook zo zou 'moeten zijn'.

Workshops

Scholieren konden uit een aanbod van acht workshops twee workshops kiezen om aan mee te doen. Er was een beschrijving van de inhoud van deze workshops beschikbaar, op grond waarvan de leerlingen een keuze konden maken. Hieronder vind je het verslag van twee van deze workshops.

Voetbal en religie

Michael Kruiper, vijfdejaarsstudent aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, geeft een workshop over voetbal en religie, zijn afstudeeronderwerp. 'Is voetbal een religie?' is de centrale vraag.

Religie in de wetenschappelijke revolutie: Galileo en Boyle

Dr. Jan-Willem Romeijn, filosoof, natuurkundige en docent aan de Faculteit Wijsbegeerte, weet de discussie aardig op gang te brengen in deze workshop over het spanningsveld tussen religie en wetenschap. Denk aan Galileo's ontdekking dat de aarde om de zon draait en niet andersom, en de idee dat aarde dus blijkbaar niet het middelpunt van het universum is. Lees verder.

Afsluitend college

Het plenaire afsluitende college werd verzorgd door dr. Marjo Buitelaar (Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap). Het thema van dit college was Religie, seksualiteit en de media. De scholieren kregen een kijkje in de Arabische wereld, waar religie nog nauw verweven is met de identiteit van de staat en zijn burgers. De komst van satelliettelevisie is voor het ontwikkelen van deze identiteit naar een 'Arabische identiteit' zeer belangrijk. De televisie speelt een grote rol in het leven van de Arabische gemeenschap. Er zijn traditionele imams te zien, maar ook leraren met moderne opvattingen over de beleving van religie. De scholieren kijken naar een deel van de documentaire 'Satellite Queens' van de VPRO, over 'de Oprah's van het Oosten'. Vier intelligente en prachtige dames van het programma Kalam Nawaem bespreken voor een publiek van 200 miljoen kijkers alledaagse zaken en problemen, o.a. religie en seksualiteit. Ze zijn in de Arabische wereld het gesprek van de dag.

Evaluatie

Over het algemeen waren scholieren en docenten erg enthousiast over het symposium. Men was te spreken over de organisatie. 'Handig voor het eindexamen!' schreef een scholier over het inleidende college van Boudewijn de Bruin. Het college van Marjo Buitelaar viel ook goed in de smaak: 'Niet gedacht dat het zo leuk zou zijn, de spreekster maakte het erg boeiend.' Een paar scholieren vonden dat een college of een bepaalde workshop te oppervlakkig bleef. Zij hadden meer diepgang aangekund.

Laatst gewijzigd:04 april 2016 15:44