Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademie

Nieuwsbrief Scholierenacademie, mei 2013

Dodezeerollen

In het najaar van 2013 zijn in het Assen de Dode Zeerollen voor het eerst in Nederland te bezichtigen. Deze tentoonstelling is tot stand gekomen uit een samenwerken van de facultieit Godsdienstwetenschap en Godgeleerdheid met het Drents Museum. De Scholierenacademie nodigt scholen uit om met 5 en 6 vwo-klassen deel te nemen aan een inhoudelijke excursie in het teken van deze unieke tentoonstelling. Deze excursie bestaat uit een college aan de faculteit Godsdienstwetenschap en Godgeleerdheid en aansluitend een bezoek aan de tentoonstelling van de Dode Zeerollen in het Drents Museum.

Scholierencolleges   

Het komend college organiseert de Scholierenacademie een reeks van maar liefst 25 colleges. Deze colleges zullen allemaal in het teken staan van een uniek onderwerp. Voor scholen zal er de mogelijkheid komen om in te schrijven voor deze colleges om vervolgens een select groepje te mogen laten deelnemen. Heeft uw school belangstelling om leerlingen te laten proefstuderen aan de RUG? Neem dan contact op met de coördinator van de Scholierenacademie, Arjen Dijkstra: a.f.b.dijkstra@rug.nl

Wubbo Ockels

De Wubbo Ockelsprijs is een jaarlijks prijs voor een school in Noord-Nederland die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van duurzaamheid.Iedere middelbare school in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel kan meedoen. Meedoen kan door een bidbook in te vullen, de deadline hiervoor is 1 juni 2013.
Lees meer.

Junior Honours College

Getalenteerde leerlingen uit 5 en 6 vwo kunnen van 24 t/m 28 juni 2013 deelnemen aan de zomercursus van het Junior Honours College. Belangstellende scholieren, die nét dat stapje meer willen doen kunnen solliciteren om in aanmerking te komen voor deze interfacultaire zomercursus. Een selectie van de binnengekomen brieven krijgen de kans om aan dit unieke programma mee te doen.
Lees meer.

Webklas Minorities and Multilingualism

De Scholierenacademie biedt dit voorjaar nog één Engelstalige webklas aan: die voor Minorities and Multilingualism. Deze nieuwe opleiding (voorheen Fries) aan de RUG heeft veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van een webklas en zoekt deelnemers om hem te testen. Ben je geïnteresseerd? Wil je weten hoe het is om op een talenstudie te volgen die de meest actuele wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet volgt? Of ben je bezig met minderheden en minderheidsvraagstukken? Geef je dan nu op door een mail te sturen aan: a.f.b.dijkstra@rug.nl

Youtube, Twitter en Facebook

Op dit moment zijn wij actief op twee youtube kanalen. Op het ene kanaal staan filmpjes van scholieren die in aanmerking komen voor een profielwerkstukprijs. Op het andere kanaal staan filmpjes over activiteiten van de Scholierenacademie. Daarnaast zijn hier online colleges te vinden en promotiefilmpjes voor de Scholierenacademie. Op ons twitter-account geven we regelmatig updates van onze activiteiten. Onze facebookpagina is een plek om vragen te stellen en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Profielwerkstukprijzen uitgereikt

Op vrijdag 5 april reikten de RUG Steunpunten de jaarlijkse PWS-prijzen uit. Op de profielwerkstukmarkt en via Youtube-filmpjes presenteerden de genomineerde scholieren vol vuur hun werkstuk. De vakjury’s kozen daaruit 9 winnaars en het publiek kon stemmen voor de publieksprijs. De eerste prijzen gingen dit jaar naar Nijmegen, Den Helder en Zaandam. De winnaars van de Jan Kommandeurprijs moesten direct vaccinaties gaan halen, want hen wachtte nog een internationaal congres op Bali.Op de website zijn foto’s, en filmpjes van de prijsuitreiking en meer informatie over de winnende werkstukken te vinden. Lees meer.

Nieuwe onderwerpen Alfasteunpunt: PWS en eindexamenonderwerpen

Er is de laatste tijd weer hard gewerkt aan actuele onderwerpen op de Alfasteunpuntsite. Leerlingen kunnen zich laten inspireren tot een werkstuk over bijvoorbeeld het conflict in Syrië: Voor welke taken zien humanitaire organisaties zich gesteld en waarom is de VN niet in staat om in te grijpen? Dit onderwerp sluit ook goed aan bij de webklas IBIO.
Daarnaast is er een onderwerp over de zendingsdrang van de Pinksterbeweging. Deze snelst groeiende kerk probeert o.a. vanuit Afrika de hele wereld te bekeren en maakt daarbij gebruik van heel moderne middelen, zoals collecteren per credit card
Ook voor leraren is de informatie bij de eindexamenonderwerpen De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (geschiedenis) of Vrije will (filosofie). Lees meer.

Material Matter(s). Tijdelijke expo bij ScienceLinx

Tot eind mei is in de hal tegenover de grote collegezaal van de Bernoulliborg de expo 'Material Matter(s)' te bewonderen. Je kunt er het materiaalonderzoek van de RUG zien, voelen en horen, ook het onderzoek op nanoschaal. Laat niet-Newtoniaanse vloeistof dansen op een strakke beat, kijk naar de solar battle van robotjes op zonne-energie of zet je dansenergie om in stroom. Toegang gratis. Lees meer.

rug.nl/scholieren
rug.nl/scholieren
Laatst gewijzigd:27 oktober 2016 13:09