Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieVoor leraren

Vieringen: rituelen rondom markante momenten, in het leven en op school

Docentensymposium - 11 april 2018

This event is only in Dutch.

Na het succesvolle symposium Assimileren, integreren of segregeren van afgelopen schooljaar organiseert de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap in samenwerking met Stichting Oude Groninger Kerken dit jaar een docentensymposium rond het thema Vieringen: rituelen rondom markante momenten, in het leven en op school. Deze dag zullen we nadenken over de vraag hoe je vieren en herdenken vormgeeft op school.

Deze dag wordt georganiseerd voor zowel leerkrachten uit het primair onderwijs (PO) als voor docenten uit het voortgezet onderwijs (VO).

Wat doe je met bijvoorbeeld Kerstmis op school?
Wat doe je met bijvoorbeeld Kerstmis op school?

''Verdiepend. Concreet. Meteen toepasbaar in de les.'' Dit zijn enkele quotes van deelnemers na het symposium van vorig jaar, en ook dit jaar streven we daar weer naar! De dag begint met een inhoudelijk hoorcollege: één toegespitst op de praktijk uit het PO en één op de praktijk uit het VO. Na de lunch ontmoet je verschillende ervaringsdeskundigen vanuit verschillende culturen en religies: hoe wordt er binnen verschillende (geloofs)tradities gevierd en herdacht? Welke rol spelen culturele en religieuze verschillen op het gebied van vieringen en herdenken? Hoe kun je deze verschillen bespreekbaar maken in de klas?

Uiteindelijk gaan we zelf ook concreet aan de slag met het bedenken van een concreet plan voor een les of lessenserie in de klas of voor een specifieke viering op jouw school. Of wellicht heb je behoefte aan een beleidsmatige insteek, bijvoorbeeld ten aanzien van de (christelijke) identiteit van jouw school? Ook dat is uiteraard mogelijk.

Programma

10.00 uur Inloop met koffie en thee in de hal van de Faculteit
10.30 uur Opening en welkom namens de Faculteit en Stichting Oude Groninger Kerken
10.45 uur

Toelichting: Ik zal het hebben over waarom we feest vieren, wat dit zegt over identiteit en waarom 'bemoeit' een museum zich hiermee? Ik maak een koppeling tussen feesten en kunst (verleden en heden) en maak hierin een vertaalslag naar de leerlingen en de lespraktijk. Ik zal het ook hebben over 'religiestress en feesten': wat zegt dat over onze samenleving? Waarom wel kerstontbijt op school, maar wat doen we dan met het offerfeest? Ook het project Feest in oost en west wordt in deze context gezet.

Toelichting volgt.

11.45 uur Workshop: introductie van de opdracht
12.15 uur Lunch
13:00 uur Voorbereiden speeddates
13.15 uur Speeddate met ervaringsdeskundigen: vieren vanuit verschillende achtergronden (ronde 1)
13.45 uur Speeddate met ervaringsdeskundigen: vieren vanuit verschillende achtergronden (ronde 2)
14.15 uur Koffie en thee
14.30 uur Speeddate met ervaringsdeskundigen: vieren vanuit verschillende achtergronden (ronde 3)
15.00 uur Uitwerken opdracht
15.30 uur Presentatie opdracht
16:15 uur Uitreiking certificaten, borrel en einde programma

Praktische informatie

Wanneer: woensdag 11 april 2018
Waar: Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38, Groningen
Kosten: € 150,- per docent, de volgende docent van dezelfde school betaalt € 125,-
Voor wie: Het symposium kent een geesteswetenschappelijke insteek en is daardoor, naast voor leerkrachten uit het PO, in eerste instantie gericht op VO-leraren levensbeschouwing/godsdienst, filosofie, geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer/-wetenschappen. Maar uiteraard zijn alle belangstellenden van harte welkom!
Voor vragen kun je contact opnemen met Dik Kootstra: d.kootstra@rug.nl
Mee naar huis: je ontvangt na afloop een certificaat en contactgegevens van de ervaringsdeskundigen uit de carrousel. Daarnaast is de activiteit gevalideerd voor het lerarenregister.

Deelnemende partijen

Laatst gewijzigd:15 februari 2018 13:04