Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieKinderuniversiteitEerdere Edities

2015: Collegetour André Kuipers

Vrijdag 10 april: Groningen

Vrijdag 10 april was het dan eindelijk zo ver: André Kuipers kwam langs op de universiteit. De Offerhauszaal zat met 275 enthousiaste leerlingen en hun docenten helemaal vol en André Kuipers werd dan ook met een enorm applaus ontvangen. Verschillende kinderen konden hun vraag persoonlijk stellen aan Kuipers. Voor de kinderen het college in gingen wilden ze nog profvoetballer of architect worden, na het college was het beroep astronaut toch wel iets populairder. Kuipers vertelde over zijn verblijf in de ruimte en liet de hele groep 10 seconden voorover te buigen om aan te geven hoe het nou voelt als je in de ruimte bent.

Na het college gingen de kinderen zelf met techniek bezig: er werden petflesraketten gebouwd (en afgeschoten samen met André Kuipers), er gingen verschillende groepen naar het Infoversum voor een rondleiding door de ruimte, het mobiele planetarium stond opgesteld en ook het Noordelijk Scheepvaart- en universiteitsmuseum werden bezocht.

Raketten lanceren onder toeziend oog van André Kuipers. Foto: Reyer Boxem
Raketten lanceren onder toeziend oog van André Kuipers. Foto: Reyer Boxem

Als ambassadeur van het Techniekpact verzorgt André Kuipers collegetours voor basisschoolleerlingen (groep 7) en leerkrachten om hen enthousiast maken voor zijn wereld, de wereld van ruimtevaart, wetenschap en techniek. Met de collegetour wil het Techniekpact zorgen dat voldoende jongeren kiezen voor een bèta technische opleiding. De komende jaren zijn technologische innovaties nodig voor vele maatschappelijke uitdagingen. De jongeren van nu moeten hiervoor straks de oplossingen brengen. Dit betekent dat er meer jongeren nodig zijn met bèta technische vaardigheden. Door jongeren op een vroege leeftijd in aanraking te laten komen met wetenschap en techniek maken zij sneller een positieve keuze voor deze richting.

W&T de regio in

Het college van Kuipers vormt tevens de aftrap van het project ‘W&T de regio in’ van het Wetenschapsknooppunt Noord-Nederland. Veel scholen zijn nog niet bekend met de W&T-activiteiten die ze in het Noorden kunnen doen. Om daar verandering in te brengen, mogen honderd scholen in 2015 kosteloos kennismaken met het Wetenschapsknooppunt.

Zo kunnen scholen bezoek krijgen van het mobiel planetarium, een bouwkunde les volgen in de kerk van Leegkerk of op veldwerk gaan in het Leeuwarderbos. Om juist ook de scholen buiten de stad te bereiken worden de meeste lessen op school gegeven of is vervoer geregeld. Het project is tot stand gekomen dankzij een eenmalige subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kader van het actieplan Kiezen voor Technologie.

Nationaal Techniekpact 2020


Technologische innovaties zijn nodig om toekomstige uitdagingen aan te gaan. De jongeren van nu moeten straks de oplossingen hiervoor brengen. Het is belangrijk dat zij dan over de juiste vaardigheden beschikken. De basis hiervoor ligt in het primair onderwijs. De nieuwsgierige en onderzoekende houding van kinderen maakt het mogelijk om ze al spelenderwijs te interesseren voor wetenschap en techniek. Daarnaast blijkt uit onderzoeken dat als kinderen op vroege leeftijd in aanraking komen met wetenschap en techniek zij sneller een positieve keuze voor deze richting maken. Een van de afspraken in het Techniekpact is dat alle basisscholen in 2020 wetenschap en techniek aanbieden aan hun leerlingen. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontwikkelt SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, een leerlijn waarin de concrete doelen worden omschreven wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van wetenschap en technologie. Via het actieplan Kiezen voor Technologie worden basisscholen gestimuleerd om aan de slag te gaan met deze nieuwe leerlijn. Als ambassadeur van het Techniekpact kan André Kuipers hieraan een waardevolle bijdrage leveren. Door zijn enthousiasme over te brengen op leerlingen en leerkrachten moet wetenschap en techniek een vaste plek in het onderwijsprogramma krijgen.

Vrijdag 9 oktober: Leeuwarden

Op vrijdag 9 oktober 2015 kwam André Kuipers op bezoek in Leeuwarden. Bibliotheek Tresoar zat vol met 250 basisschoolleerlingen uit heel Friesland. Verschillende kinderen konden hun vraag persoonlijk stellen aan Kuipers. Kuipers vertelde over zijn verblijf in de ruimte en liet de hele groep allerlei opdrachtjes doen zodat zij ook een beetje het gevoel kregen dat hij in de ruimte had. Na het college gingen de klassen nog een leuke activiteit ondernemen; zo ging er een klas naar het natuurmuseum Fryslan en kon een groep kinderen een eigen waterraket bouwen en afschieten. Het was een superleuke dag!

André Kuipers
André Kuipers
Laatst gewijzigd:05 oktober 2018 14:14