Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieKinderuniversiteitEerdere Edities

2013: Fryslân

250 Friese basisschoolkinderen kregen op 13 mei ‘college’ van professor Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal en cultuur, over meertaligheid bij vogels, maar vooral bij mensen. Voor het eerst vond de Kinderuniversiteit niet plaats in Groningen, maar in Leeuwarden, in het Fries historisch en letterkundig centrum Tresoar. Gekleed in toga vertelde hoogleraar Jensma over geluiden, talen, dialecten en dat de universiteit helemaal niet saai is.

Naast een college gingen de leerlingen op expeditie naar Friese vogels in het Friese Natuurmuseum en doken ze in de depots van Tresoar.

Kinderuniversiteit Fryslan Uitnodiging
Kinderuniversiteit Fryslan Uitnodiging
Laatst gewijzigd:25 juli 2018 10:07