Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademie
Header image Blog: Dit is wetenschap

Sentiment in de politiek

Datum:31 januari 2017
Uitkomst sentiment-analyse
Uitkomst sentiment-analyse

Op 15 maart 2017 is het weer zover: op deze dag stemt Nederland voor de Tweede Kamerverkiezingen. De partijprogramma’s zijn bekeken en men gaat naar de stemhokjes. De RUG-onderzoekers Harry Garretsen en Janka Stoker hebben deze programma’s onder de loep genomen. Net als in andere landenblijkt ook in Nederland dat in de plannen steeds meer wordt ingespeeld op het sentiment van de kiezer.

In de aanloop naar 15 maart kiezen veel politici ervoor om niet alleen feiten, maar ook het gevoel van de kiezer een hoofdrol te geven. Zo wordt er in het debat niet alleen gesproken over de economische cijfers, bijvoorbeeld de gedaalde werkloosheid, maar staat de discussie over hoe het “gevoel van onbehagen” bij de burger weg te nemen ook centraal. Dit zien we terug in de partijprogramma’s. Dit is een van de conclusies die Garretsen en Stoker trekken na een analyse van de verschillende partijprogramma’s van 2017.

Deze analyse is gedaan met behulp van de een programma genaamd Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC). Dit is een soort digitaal woordenboek waarmee elke tekst volledig geautomatiseerd geanalyseerd kan worden. Naast dat LIWC kijkt naar de hoeveelheid woorden en de zinsopbouw, kan de analyse bijvoorbeeld ook de hoeveelheid woorden die met een positieve of negatieve emotie worden geassocieerd bijhouden. Hierbij kun je denken aan woorden zoals “hoop, dankbaarheid, trots”, in tegenstelling tot “boos, vijandig en dreiging”. Deze sentiment-analyse hebben Garretsen en Stoker losgelaten op de verschillende partijprogramma’s. De uitkomst hiervan is te zien in de bovenstaande afbeelding.

Zoals de resultaten ons vertellen kenmerkt het partijprogramma van de VVD zich door het meest positieve sentiment (2,58% van het geheel), nauw gevolgd door het CDA en D66. Opvallend is dat de PVV, als enige van de 14 partijen in Nederland, een negatieve score heeft (-2.43%)

Tot slot de brandende vraag; heeft het (positieve) sentiment ook daadwerkelijk invloed op het verkiezingsresultaat? Dat zal op 15 maart gaan blijken. Maar aan de hand van de bovenstaande analyse kunnen we afleiden dat het bij de verkiezingen zeker niet alleen gaat om de ‘kale’ feiten. Politici spelen ook in op de emotie bij de werving van kiezers. Beïnvloedt jou dat ook, denk je?

Reacties

Reacties laden...