Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademie
Header image Blog: Dit is wetenschap

Moslims in de Nederlandse samenleving

Datum:27 oktober 2016
Moslims in Nederland
Moslims in Nederland

Na de aanslagen in bijvoorbeeld Parijs en Brussel, maar ook in andere discussies over moslims of de islam, wordt vaak geroepen dat de islam ‘anti-seculier’ is. Nederland is juist een seculiere samenleving, en daarom zouden er zoveel problemen zijn met moslims in Nederland. Dit is een van de onderwerpen waar ik, als researchmaster student Religiewetenschap aan de RUG, onderzoek naar doe. Seculariteit gaat over de scheiding tussen kerk en staat: de staat mag zich niet met religie bezighouden en andersom. Dit omvat ook de vrijheid van religie (iedereen mag zijn of haar eigen religie kiezen) en de neutraliteit van de staat (iedere religie moet gelijk behandeld worden). Er zijn uiteraard ook politieke partijen die gebaseerd zijn op religieuze beginselen, zoals ChristenUnie en de SGP, maar ook zij moeten de seculariteit respecteren.

In 2012 heeft het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) onderzoek gedaan naar moslims in Nederland. Ongeveer 5% van de Nederlandse bevolking is moslim. Eén van de vragen die het SCP aan Nederlandse moslims stelde, is of religie een rol zou moeten spelen in de politiek. Het merendeel van de ondervraagde moslims is het hier niet mee eens, en is dus juist wél seculier.

Volgens Sophie van Bijsterveld zijn er drie redenen waarom er problemen zijn met moslims in de Nederlandse samenleving. Ten eerste is de islam nog relatief nieuw en daarmee onbekend. Verschillende vormen van christendom zijn ook regelmatig en heftig gebotst in de geschiedenis, maar zijn nu in balans met elkaar. Nu botst de islam ook nog, maar uiteindelijk zal er ook in de huidige samenleving een balans komen. Voor andere religies geldt dit minder, omdat die veel kleiner zijn. De islam is (naast het christendom) de grootste religieuze groep in Nederland.

Ten tweede is de islam vrij zichtbaar in het straatbeeld. Niet alleen zijn de moskeeën duidelijk herkenbaar, ook de kleding van moslims (denk ook aan de hoofddoek) is vaak opvallend. Hier komt de seculariteit met name om de hoek kijken. Vrouwen in publieke functies mogen soms geen hoofddoek dragen, omdat dit (vermeende) religieuze symbool niet gecombineerd kan worden met de neutraliteit ten opzichte van religie die de functie uit moet dragen.

Ten derde heeft de islam last van ernstige misrepresentatie. De islam is onbekend, dus wordt het gevreesd. En omdat het gevreesd wordt, nemen maar weinig mensen de moeite om er meer over te leren. Op deze manier versterkt dit proces zichzelf. Politici als Wilders spelen in op de angst voor islam door dingen te roepen die niet waar zijn, maar wel geloofd worden. Het mooiste zou natuurlijk zijn als de cyclus doorbroken kan worden, bijvoorbeeld door kennis over de islam te verspreiden onder de bevolking. En daar kan wetenschap natuurlijk uitstekend bij helpen!

Mensen vragen mij wel eens waarom ik Religiewetenschap studeer en wat ik er later mee wil doen. Door dit onderzoek heb ik ontdekt hoe belangrijk het is om kennis te hebben over verschillende religies, zodat er mensen zijn die bijvoorbeeld de feiten over moslims in Nederland kennen. Op deze manier kunnen we hopelijk de negatieve cyclus doorbreken!

Anita Zijdemans is student Religiewetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Reacties

Reacties laden...