Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademie
Header image Blog: Dit is wetenschap

Ruzie over de Wadden

Datum:24 januari 2017
Het Waddengebied
Het Waddengebied

Het Waddengebied is misschien wel een van de meest bekende natuurgebieden van Nederland. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw wordt de natuur in het Waddengebied steeds beter beschermd, maar dit leidt ook tot onenigheid. Er zijn mensen en organisaties die gebruik willen maken van wat het gebied allemaal te bieden heeft. Denk hierbij aan recreatie, delfstoffen en schelpdieren. Andere partijen willen het gebied juist zo ongerept mogelijk laten. Zulke tegengestelde wensen en belangen kunnen soms botsen.

Dr. Franke van der Molen doet onderzoek naar dergelijke conflicten over het Waddengebied. Volgens zijn onderzoek is een van de problemen dat er ‘gescheiden kennissystemen’ zijn. Dat houdt in dat natuurbeschermers en gebruikers van het gebied verschillende interesses hebben en op verschillende manieren aan hun kennis over het waddengebied komen. Vissers hebben bijvoorbeeld veel ervaringskennis en zijn geïnteresseerd in kennis die hun helpt om hun werk beter uit te voeren. Natuurbeschermers zijn geïnteresseerd in onderzoek over het herstellen van het ecosysteem. Ook maken ze soms gebruik van verschillende deskundigen en onderzoeksorganisaties. Door deze verschillende invalshoeken is er soms veel onenigheid over onderzoeksrapporten. Hoe moet je dan verder?

Sinds 2008 zijn de mosselkwekers en de natuurbeschermers er toch in geslaagd om samen te werken. Van der Molen kijkt in zijn onderzoek hoe dat gebeurd is: “De partijen kwamen samen tot een doelstelling, een omschakeling naar duurzame mosselvisserij in 2020, en spraken spelregels af voor een werkbaar samenwerkingsproces.” De partijen zijn dus op zoek gegaan naar een doel waar ze allebei aan mee kunnen werken. Ze zijn het nog altijd niet altijd met elkaar eens, maar ze werken nu in ieder geval wel naar hetzelfde (goede) doel toe.

Als er meer kennis nodig is, dan kunnen betrokken partijen beter samen onderzoek doen: “Het is allereerst van belang vast te stellen welke kennis nodig is, om vervolgens samen met deskundigen waarin alle betrokken partijen vertrouwen hebben, die kennis op te bouwen en te benutten. Betrokkenheid van de partijen in alle fasen van kennisontwikkeling is daarbij cruciaal. Zo ontstaat een gedragen kennisbasis.”

In eerste instantie was er dus sprake van een conflict over wetenschappelijke kennis. Franke van der Molen laat met zijn onderzoek zien dat wetenschappelijk onderzoek ook gebruikt kan worden om boven deze conflicten uit te stijgen.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kun je dit artikeltje doorlezen.

Eerder schreven we al een blogpost over sluiten van compromissen in de politiek. Lees deze post hier terug!

Reacties

Reacties laden...