Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademie
Header image Blog: Dit is wetenschap

Onderzoek, wat moet de maatschappij daar mee?

Datum:30 juni 2016
Het belang van religiewetenschap
Het belang van religiewetenschap

Communicatie tussen wetenschap en maatschappij verloopt niet altijd soepel. Wat kunnen deze twee velden van elkaar leren en hoe zorg je er als wetenschapper voor dat je contact houdt met de praktijk? Dat is een specialiteit van Brenda Bartelink. Tijdens haar promotieonderzoek deed zij veldwerk in Nederland en Oeganda. Daarna werkte ze als adviseur religie en ontwikkeling voor ontwikkelingsorganisaties. Zo werd ze door de christelijke hulporganisatie World Vision werd gevraagd een programma voor lokale religieuze leiders in Malawi, Zuid-Afrika en Zimbabwe te evalueren. ‘Je kan als wetenschapper juist van toegevoegde waarde zijn als je veldwerk doet,’ stelt ze. Dan weet je waar de personen en organisaties die je onderzoekt voor staan. Door met ze mee te leven en mee te bewegen kan je ze adviseren. Daarnaast zijn interviews ook een geweldige vorm van kwalitatief empirisch onderzoek!’

Wel is het als onderzoeker ook belangrijk een zekere kritische afstand te houden. Soms bemoeilijkt dit het doen van veldwerk, zeker als je met mensen werkt, concludeert Bartelink. ‘Enerzijds ben je als onderzoeker een derde partij en heb je daarom een prettige rol in interviews. Voor mensen is het fijn dat ze hun hart kunnen luchten tegenover iemand die onafhankelijk en dus niet bedreigend is. Anderzijds merk ik ook dat mensen zeggen: “jullie onderzoek, wat kunnen wij daar nou eigenlijk mee?” In de praktijk zijn ze vaak al drie stappen verder, dus het is zoeken naar de goede balans.’

Toch zorgt Bartelink ervoor dat ze ook buiten de universiteit contacten onderhoudt. Als wetenschapper kan je van enorme toegevoegde waarde zijn voor partijen in het maatschappelijk middenveld, bijvoorbeeld niet-gouvernementele organisaties. Door hun praktische mindset gaan ze soms te snel voorbij aan de morele en culturele dilemma’s die zij tegenkomen. ‘Daar zie ik mijn toegevoegde waarde als religiewetenschapper: met de kennis die je hebt nadenken over hoe je op een goede manier ontwikkelingshulp vorm zou kunnen geven en ervoor kan zorgen dat er in het proces ook tijd is voor reflectie. Alleen zo kunnen praktische problemen op duurzame wijze worden opgelost.’

Meer weten over Brenda Bartelink? Lees dan haar columns voor het vakblad voor ontwikkelingssamenwerking Vice Versa!

Vanwege de zomervakantie verschijnen de blogs de komende periode om de week in plaats van elke week. Fijne vakantie!

Reacties

Reacties laden...