Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademie
Header image Blog: Dit is wetenschap

Internationaal gezondheidsrecht: wereldwijd gezondheidsproblemen aanpakken

Datum:22 december 2016
Get ready for plain packaging
Get ready for plain packaging

Wereldwijd neemt het aantal chronische ziektes als kanker, diabetes, ademhalingsziekten en hart- en vaatziekten toe. Als gevolg hiervan hebben veel meer mensen (te) dure zorg en medicijnen nodig. Hoe kunnen medicijnen en zorg in het algemeen betaalbaarder en toegankelijker worden gemaakt in de wereld? Internationaal gezondheidsrecht kan hier een oplossing in bieden.

Brigit Toebes is adjunct hoogleraar en Rosalind Franklin Fellow op het gebied van internationaal gezondheidsrecht. Dit houdt in dat ze onderzoek doet naar de manier waarop je met internationale normen, waaronder mensenrechten, de gezondheid van mensen kan beschermen.

Brigit legt uit dat chronische ziektes deels worden veroorzaakt door het gedrag van mensen, zoals roken, alcohol, ongezond eten en een gebrek aan beweging. Ook vertelt ze dat medicijnen onder andere zo duur zijn omdat farmaceutische bedrijven patenten mogen aanvragen op medicijnen die door hen ontwikkeld zijn. Het internationaal gezondheidsrecht zou zowel het gedrag van mensen kunnen beïnvloeden,  maar ook de bedragen die er voor medicijnen gevraagd mogen worden. Zo zou het internationaal gezondheidsrecht tegenwicht kunnen bieden aan te dure medicijnen door in de regelgeving vast te leggen dat mensen recht hebben op zorg en dat de farmaceut de maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om de gezondheid van mensen te bevorderen. Internationale regelgeving dringt nu bijvoorbeeld al het rookgedrag van mensen terug met de WHO Framework Convention on Tobacco Control. Hierin staat onder andere dat de marketing van de tabaksindustrie moet worden teruggedrongen en dat er prijs- en belastingmaatregelen moeten worden getroffen om het gebruik van tabak te verminderen.

Momenteel onderzoekt Brigit onder meer de rechten van het kind in de context van roken, aangezien kinderen heel gevoelig zijn voor de marketing van de tabaksindustrie. 90% van de volwassenen begint als kind met roken en de helft van de kinderen wordt wereldwijd blootgesteld aan passief roken. Daarnaast vindt ze het een uitdaging om te kijken of er ook internationale verdragen kunnen worden afgesloten die het gebruik van alcohol, ongezond voedsel en het gebrek aan beweging onder de bevolking kunnen wijzigen. Volgens Brigit is het vooral belangrijk om de discussie aan te gaan of we deze verdragen willen en om na te gaan wat we kunnen leren van het tabaksverdrag.

Ook op andere terreinen binnen het internationaal gezondheidsrecht is Brigit actief. Dankzij het Rosalind Franklin-programma heeft Brigit de mogelijkheid om meer tijd aan haar onderzoek te besteden en wordt ze hierin ondersteund met middelen. Zo heeft ze het onderzoeksinstituut Global Health Law Groningen kunnen oprichten, een instituut dat zich richt op het internationaal gezondheidsrecht. We wensen haar veel succes en plezier met de voortzetting van haar onderzoek!

Reacties

Reacties laden...