Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademie
Header image Blog: Dit is wetenschap

Hoe kunnen de economische trends tijdens urbane revoluties worden bepaald?

Datum:21 maart 2017
Mesopotamië
Mesopotamië

Mesopotamië, het Azteekse Rijk, het oude Egypte en het oude China. Allemaal verleden tijd. Maar toch kunnen we er veel van leren! Fieke Visser is promovenda bij de afdeling economische geografie. Ze bestudeert de economische en ruimtelijke veranderingen die tijdens de stedelijke revolutie in deze gebieden plaatsvonden. Dit is volgens Fieke een belangrijk onderwerp. We kijken nu vaak naar de rol van steden in relatie tot economische groei op basis van informatie van de laatste decennia, maar er is zoveel meer informatie. Archeologen en historici hebben gegevens verzameld over steden voor de afgelopen millennia. Die informatie is heel nuttig, omdat steden en vooral de netwerken ertussen net een soort ‘schildpadden’ zijn: ze ontwikkelen zich meestal heel langzaam. Maar dat ze langzaam veranderen betekent niet dat de gevolgen niet groot kunnen zijn. Door de informatie van archeologen en historici om te zetten in cijfers, kunnen we dus veel meer te weten komen over de impact van steden en stedelijke netwerken op economische groei .

Fieke probeert in verschillende stappen na te gaan wat de economische tendensen vroeger waren in Mesopotamië, het Azteekse Rijk, het oude Egypte en het oude China. Hiervoor probeert ze eerst de grootte van steden in te schatten. Dit is lastig, omdat er veel onzekerheden zijn. Zo eroderen steden van vroeger bijvoorbeeld door de tijd heen, waardoor de grootte van deze steden vaak verkeerd wordt ingeschat. Ook worden er door archeologen verschillende methoden gebruikt om de grootte van steden te bepalen, met als gevolg dat een stad soms 2 keer zo groot kan zijn als de ene methode wordt gebruikt in plaats van de andere methode van onderzoek. Daarom wil Fieke de onzekerheden in de gegevens over de grootte van steden eerst gaan corrigeren door in deze gegevens de mogelijke invloed van erosie van steden mee te nemen en door te achterhalen welke onderzoeksmethoden er zijn gebruikt door onderzoekers. Nadat de grootte van de voormalige stad beter dan voorheen bepaald is, kan er ook een betere schatting worden gemaakt van het aantal inwoners in steden. Als de oppervlakte van een vroegere stad bijvoorbeeld 100 hectare was en je weet dat er gemiddeld 200 mensen per hectare woonden, dan kun je een schatting maken van het aantal inwoners in deze stad. De economische groei kan vervolgens ook beter geschat worden, aangezien economieën eerder vooral gebaseerd waren op voedselproductie. Een verdubbeling van het aantal mensen betekende waarschijnlijk ook dat er twee keer zoveel voedsel geproduceerd werd. Op basis van deze gegevens kwam Fieke er bijvoorbeeld achter dat de bevolking in Mesopotamië  in de 18e eeuw v.Chr.  in steden met ongeveer 75% daalde en op het platteland met 50%. Een vrij heftige (economische) crisis dus.

Fieke wil in de toekomst graag onderzoeken waardoor er economische groei en daling in deze gebieden plaats heeft gevonden. Komt dit in beschavingen met economische groei bijvoorbeeld door technologische ontwikkelingen als irrigatie, doordat steden zich specialiseerden in het maken van bepaalde producten of door het type stedelijke netwerken die zich ontwikkelden? Hebben steden met een economische krimp te maken gehad door oorlog of door klimaatveranderingen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, dienen de economische trends eerst zo goed mogelijk te worden ingeschat. Daarna kan er vervolgonderzoek plaatsvinden. We zijn benieuwd naar haar resultaten!

Reacties

Reacties laden...