Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademie
Header image Blog: Dit is wetenschap

Energieneutrale dorpen

Datum:21 februari 2017
Energie opwekken op lokaal niveau
Energie opwekken op lokaal niveau

Onze huidige samenleving draait nog voornamelijk op energie die gewonnen wordt vanuit de fossiele brandstoffen aardolie, aardgas en steenkolen. Zoals veel mensen weten is een groot nadeel van deze bronnen de mate van CO2 uitstoot die de productie en consumptie hiervan met zich meebrengt.  In reactie hierop zijn er steeds meer initiatieven die op lokaal niveau de problematiek willen aanpakken. Onderzoeker Fleur Goedkoop is betrokken bij een onderzoek naar de slaagkansen van dergelijke initiatieven.

Stichting ‘Samen Energieneutraal’, dat als doel heeft de energietransitie naar duurzame energie te versnellen, probeert dorpen en wijken, onder andere de Groningse dorpen Stedum, Wirdum en de Noorderplantsoenbuurt, binnen 10 jaar volledig energieneutraal te laten worden. De definitie die in dit geval voor energieneutraal gehanteerd wordt is: in ieder geval net zoveel energie opwekken op een duurzame manier, als dat je verbruikt. Wat hier natuurlijk van belang is, is dat de inwoners van het desbetreffende dorp of wijk mee willen doen aan dit project. Dit is waar Fleur in beeld komt. Een belangrijk onderdeel van Fleur haar onderzoek is de volgende vraag: ‘Welke factoren bepalen of mensen gaan deelnemen aan het project, of juist niet’?

Dus wat werkt het beste;  Zelf met de mensen in gesprek of is het verspreiden van informatie genoeg? Verspreidt enthousiasme zich het snelst vanuit het buurthuis, of in de altijd volle tenniskantine? En worden mensen het meest gemotiveerd door zorgen over het milieu of omdat het leuk is samen dingen te doen in de buurt? Deze en andere vragen probeert Fleur in haar onderzoek te beantwoorden.

Op dit moment, een kleine twee jaar na de aftrap van het project, is ze bijna aan het einde gekomen van de dataverzameling. De focus richt zich nu op het analyseren van de data.  Het doel is om volgend jaar de overheid een aantal succes- en faalfactoren te presenteren, die bepalen of mensen wel of niet gaan meewerken aan het creëren van een energie neutrale leefomgeving.

Benieuwd naar de afloop hiervan? We plaatsen binnenkort een update op ons blog!

Reacties

Reacties laden...