Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademie
Header image Blog: Dit is wetenschap

Organische gebiedsontwikkeling: de gebiedsontwikkeling van de toekomst?

Datum:20 oktober 2016
Het Ebbingekwartier in Groningen is een goed voorbeeld van organische gebiedsontwikkeling, aangezien entrepreneurs en creatieve organisaties invulling aan dit gebied hebben gegeven.
Het Ebbingekwartier in Groningen is een goed voorbeeld van organische gebiedsontwikkeling, aangezien entrepreneurs en creatieve organisaties invulling aan dit gebied hebben gegeven.

In Nederland worden veel gebieden ontwikkeld, van het droogmalen en bebouwen van de Flevopolder tot de aanleg van volkstuinen. In het verleden werden deze gebieden vaak van bovenaf – door de overheid en door projectontwikkelaars – ontwikkeld. Maar weten deze partijen wel waar de leegstaande grond voor zou moeten worden gebruikt? Uit ervaring blijkt dat gebieden soms verkeerd worden ingericht doordat het plan niet aansluit op de vraag. Een voorbeeld hiervan is Blauwestad in Groningen, waar nog steeds veel huizen niet verkocht zijn. Onderzoekster Wendy Tan – architect, stedenbouwkundige en planologe - doet onderzoek naar een nieuwe manier van gebieden inrichten die beter aansluit op de vraag, namelijk organische gebiedsontwikkeling. Organische gebiedsontwikkeling is een steeds terugkerende trend, zeker in de afgelopen periode van crisis. De markt heeft weinig ruimte voor beweging en overheden trekken zich steeds meer terug door bezuiniging. In dit leemte komt er echter steeds meer mogelijkheid om leegstaande gebieden aan te pakken. De vraag hierin is: wie moet wat doen?

Wendy geeft aan dat bij organische gebiedsontwikkeling burgers en private partijen de dominante rol hebben om de leegstaande grond in te richten. Een mogelijk voordeel hiervan is dat gebieden levendiger kunnen worden ingericht dan wanneer gebiedsontwikkeling van bovenaf gestuurd wordt. Ook worden burgers zo beter betrokken bij de inrichting van de stad. Wendy’s rol als onderzoekster is om te kijken wat organische gebiedsontwikkeling oplevert voor de maatschappij en hoe het planvormingsproces beter zou kunnen verlopen om organische gebiedsontwikkeling beter te faciliteren dan momenteel het geval is. Op dit moment zijn beleidsprocessen nog steeds hiërarchisch ingericht en communiceren afdelingen binnen de overheid niet altijd met elkaar. Dit komt de organische gebiedsontwikkeling niet ten goede. Bovendien moeten er voor tijdelijke invullingen van een gebied veel partijen bij het proces betrokken worden, veel vergunningen worden aangevraagd en is het niet altijd mogelijk om volgens de protocollen te kunnen handelen. Er is namelijk geen handleiding om flexibel met gebieden om te gaan, zeker niet wettelijk. Dus moeten ambtenaren creatief met de verzoeken omgaan. 

De onderzoekers zijn vooral geïnteresseerd in het vormgeven van de samenwerking tussen de verschillende doelgroepen. Vragen die hen bezig houden zijn bijvoorbeeld of er regels zijn die de inzetten van organische gebiedsontwikkeling in de weg staan, wat voor contractvormen er moeten komen voor zowel de burgers als de overheden, of wie welke rol heeft in het proces. Dat organische gebiedsontwikkeling een onderwerp is dat leeft onder onderzoekers en de bevolking, blijkt uit de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)-subsidie van 2 miljoen euro die Wendy samen met andere onderzoekers voor hun onderzoeksproject heeft binnengehaald. Omdat de onderzoekers vinden dat het onderzoek alleen relevant is als het toegankelijk is, worden er rapporten en extra publicaties geschreven en wordt opgedane kennis via social media gedeeld. Wil je zelf de nieuwste kennis over dit onderwerp opdoen? Kijk dan eens op http://rlink.tertium.nl/.

Reacties

Reacties laden...