Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademie
Header image Blog: Dit is wetenschap

Hoe kijken voetballers naar een wedstrijd?

Datum:20 maart 2018
Hoe kijk jij naar voetbal?
Hoe kijk jij naar voetbal?

Profvoetballers spelen een heleboel wedstrijden. Misschien ga je wel eens bij een voetbalwedstrijd kijken. Kun je dan beschrijven wat er allemaal gebeurt op het veld? En stel dat een profvoetballer zijn eigen wedstrijd ziet op televisie, hoe kijkt hij hier dan naar?

Dr. Ruud den Hartigh en prof. dr. Nico W. van Yperen zijn universitair docenten Talent Development & Creativity aan de Faculteit voor Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Zij onderzochten of voetballers van verschillende niveaus, namelijk amateurvoetballers en profvoetballers, verschillend naar een wedstrijd kijken. Het onderzoek baseert zich op de Skill Theory van Fischer. Deze theorie zegt dat mensen verschillend denken. Sommige mensen denken meer ingewikkeld dan anderen. Dat denken is verdeeld in 3 soorten vaardigheden. De eerste zijn sensomotorische vaardighedensimpele acties tussen een persoon en een voorwerp (zoals een bal), of persoon en de omgeving. Bijvoorbeeld: “hij geeft de bal een schop”. De tweede zijn representaties: deze zijn niet direct zichtbaar, zoals: ‘hij geeft een voorzet’. En de meest ingewikkelde zijn volgens de Skill Theory Abstracties: niet concrete regels die in verschillende situaties kunnen voorkomen. ‘Ze spelen kluitjesvoetbal’, bijvoorbeeld.

In het onderzoek van Den Hartigh werd gemeten of voetballers van verschillende niveaus anders naar een wedstrijd kijken. Om dit te meten moesten de spelers een filmpje van een voetbalwedstrijd bekijken en het spel beschrijven. Er werd gekeken hoe ingewikkeld de beschrijvingen waren. En wat bleek: voetballers die op hoger niveau speelden, beschreven het spel op een meer ingewikkelde manier dan voetballers van lager niveau. Profvoetballers nemen meer informatie uit hun omgeving op en kunnen op basis daarvan iets over de wedstrijd zeggen. Ze kijken heel goed wat er op het veld gebeurt: waar is de bal? Waar is mijn teamgenoot? Kan ik scoren? Ze gebruikten dus meer abstracties en representaties dan voetballers die minder goed kunnen voetballen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat dit ook voor kinderen geldt: jeugdspelers die in de selectie voor een profclub spelen zijn ook beter in het beschrijven van een wedstrijd dan jeugdspelers die niet geselecteerd zijn.

Misschien kunnen profvoetballers om deze reden zo goed voetballen. Dus wil je ook heel goed leren voetballen, speel dan heel veel wedstrijden en kijk daarbij goed wat er allemaal gebeurt!

Reacties

Reacties laden...