Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademie
Header image Blog: Dit is wetenschap

Het belang van inspraak in energietransitie

Datum:06 februari 2018
Auteur:Science LinX
Windturbines, foto door Hans Hillewaert CC/BY 4.0 (https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_turbine#/media/File:Windmills_D1-D4_(Thornton_Bank).jpg
Windturbines, foto door Hans Hillewaert CC/BY 4.0 (https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_turbine#/media/File:Windmills_D1-D4_(Thornton_Bank).jpg

Wil je liever geen windmolens in je achtertuin? Of zou je willen meebeslissen over hoe we samen de noodzakelijke energietransitie mogelijk kunnen maken? Dr. Christian Zuidema vindt het betrekken van inwoners bij dit soort beslissingen een must.

In Nederland en in de rest van de wereld gebruikt men veel fossiele brandstoffen, zoals aardolie en steenkool. Dit leidt echter tot problemen. Fossiele brandstoffen zijn namelijk beperkt aanwezig en onvervangbaar. Ook komen fossiele brandstoffen vooral uit minder stabiele regio’s, waardoor wij van deze regio’s afhankelijk worden. Bovendien draagt de verbranding van fossiele brandstoffen bij aan klimaatverandering. Door de uitstoot van CO2 warmt de aarde meer en meer op. Als we ons veilige leefklimaat willen behouden is het noodzakelijk om maatregelen te nemen.

Het is echter lastig om zomaar op duurzame energiebronnen over te stappen, omdat we simpelweg enorm veel nodig hebben. Een kleine windmolen van enkele meters hoog voldoet slechts voor de helft aan de energiebehoeften van één persoon. Ook spelen er enorme belangen. Olie en gas domineren de wereldeconomie en daar stap je niet zo makkelijk vanaf. Daarbij zijn veel mensen zich niet voldoende bewust van de noodzaak om op andere energiebronnen over te stappen.

Sinds 2001 zet Nederland actief in op een energietransitie, mede op basis van het idee van Transitiemanagement.  De EU heeft de doelstelling dat we in 2020 voor twintig procent op duurzame energie functioneren en Nederland voor veertien procent. In Nederland verloopt dit proces echter moeizaam. Nederland is een dichtbevolkt land en heeft dus veel energie nodig. Ook verbruiken de Rotterdamse haven en Mainport Schiphol veel fossiele brandstoffen.

De ruimtelijke impact van energietransitie is groot. Van een ondergronds, klein oppervlak dat ver weg is, verplaatst de energiewinning zich naar een bovengronds groot oppervlak, dat dichtbij is. Zo heeft Den Haag plannen voor een windmolenpark langs de N33 in Groningen. Onder de inwoners is er echter veel protest. Zij vinden dat de windmolens en windparken het mooie Groningse landschap zullen aantasten.

Volgens Christian Zuidema (Universitair Docent Ruimtelijke Planning, Rijksuniversiteit Groningen) is het voor energietransitie noodzaak om meer te kijken naar lokale initiatieven en kansen. Het is belangrijk om de inwoners zelf meer deel te laten nemen aan projecten. ‘Bij de windmolenparken in Groningen en Drenthe worden de inwoners buitenspel gezet en dus is protest een natuurlijke reactie’, aldus Zuidema.

Vaak halen inwoners er geen voordeel uit als een project wordt gestart door de regering, bijvoorbeeld bij het windmolenpark langs de N33. Mensen staan sneller achter een project als ze er direct bij betrokken zijn of als ze er zelf van profiteren.

Energietransitie is dus erg lastig, en volgens Zuidema is het absoluut noodzakelijk om meer te focussen op lokale kansen en ideeën als wij willen slagen in een betere energietransitie. Hierdoor zijn de bewoners meer betrokken bij de projecten en kunnen ze hier zelf ook invloed op uitoefenen of ervan profiteren. Dit bevordert het bewustzijn onder de mensen en op deze manier zal Nederland sneller kunnen voldoen aan de eisen van het klimaatakkoord.

Auteur: Sanne de Vries is scholier en doet mee aan de Junior Honours College vwo beta track. Ze schreef dit blog als opdracht voor het honours college.

Reacties

Reacties laden...