Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademie
Header image Blog: Dit is wetenschap

Patiënten in getallen

Datum:16 mei 2017
Echo van een spier
Echo van een spier

Wiskunde saai en stoffig? Vergeet het maar! Natasha Maurits gebruikt wiskunde om mensen beter te kunnen behandelen.

Natasha Maurits werkt in het ziekenhuis. Daar zet ze metingen om in getallen. Denk maar eens aan een echo; een foto waarmee je de binnenkant van je lichaam kunt bekijken. In het plaatje zie je de echo van een spier: links een gezonde en rechts een zieke. Zo’n foto bevat zwarte pixels, witte pixels en pixels in allerlei tinten grijs.  Die pixels kun je weergeven in een getal. Daarbij geldt: hoe lichter de pixel, hoe hoger het getal. Een zwarte pixel krijgt een 0, een witte een 1 en een grijze zit er ergens tussenin. En waar getallen zijn, komt een wiskundige goed van pas! Zo kun je een gemiddelde grijswaarde berekenen, maar je kunt bijvoorbeeld ook kijken naar de verdeling van donkere en lichtere pixels over de foto. Op deze manier kun je veel meer details zien, dan een arts met het blote oog kan onderscheiden.

Maar er zijn meer metingen die je in een reeks getallen kunt omzetten. Beweging bijvoorbeeld. Maurits meet de beweging van patiënten met een tremor, een onwillekeurige schudbeweging in het lichaam. Zo’n tremor kan bijvoorbeeld ontstaan door de ziekte van Parkinson, maar ook door bijvoorbeeld Multiple Sclerose. Met het blote oog is het lastig om verschillende tremoren te onderscheiden, maar met bewegingssensoren kan Maurits de trillingen meten en omzetten in cijfers. Door bijvoorbeeld naar de snelheid en grootte van de trilling te kijken, kan ze artsen helpen een diagnose te stellen of de ontwikkeling van de ziekte te volgen.


Door dit soort testresultaten in getallen om te zetten, kun je patiënten soms beter helpen. Dat heeft verschillende redenen. Ten eerste zijn de testen makkelijker met elkaar te vergelijken. Ten tweede zijn de metingen objectiever. En tenslotte kun je met dit soort metingen soms subtiele verschillen meten die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Zo kun je patiënten gemakkelijker volgen in de tijd.

Natasha Maurits en drie andere wiskundigen vertellen in de wiskundetentoonstelling Imaginary hoe wiskunde toegepast kan worden op maatschappelijke vraagstukken. Bezoek de tentoonstelling individueel of met de hele klas tussen 22 mei en 9 juni! Toegang is gratis.

Tags: Beta, Wiskunde

Reacties

Reacties laden...