Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademie
Header image Blog: Dit is wetenschap

Obesitas in noordoost-Groningen

Datum:14 februari 2017
Obesitas
Obesitas

Sanne Visser, docent bij de master Population Studies, is net gepromoveerd op het thema voedingskeuzes en welzijn in huishoudens in het noordoosten van de provincie Groningen. Tijdens een scholierencollege aan de RUG gaf ze uitleg over de rol van cultuur in relatie tot eten en overgewicht, waaronder obesitas.

Sanne heeft voor haar proefschrift data verzameld in het deel van Nederland waar obesitas relatief vaak voorkomt onder de bevolking. In het noordoosten van Groningen heeft 58 % van de bevolking ouder dan 19 jaar overgewicht (BMI > 25) en 17% heeft obesitas (BMI > 30) in 2012. Volgens Sanne zien medici overgewicht als een groot gezondheidsprobleem; zwaarlijvigheid is zowel ongezond als een gebrek aan zelfbeheersing. Uit het onderzoek van Sanne blijkt dat gezinnen in het noordoosten van Groningen obesitas soms ook anders beleven. Volgens sommigen kan overgewicht als ongevaarlijk worden beschouwd, omdat anderen ook overgewicht hebben of omdat het in de familie zit. Er zijn ook ouders in het noordoosten van Groningen die weinig of geen belang hechten aan overgewicht of obesitas in het gezin, alhoewel er ook ouders zijn die wel bezorgd zijn om hun eigen gewicht en het gewicht van hun kinderen. Hoe kunnen overgewicht en obesitas worden aangepakt als zwaarlijvigheid door gezinnen niet altijd als een probleem wordt gezien? Is het überhaupt een probleem waar iets aan gedaan moet worden? Sanne geeft bijvoorbeeld aan dat er studies zijn verricht die uitwijzen dat overgewicht geen negatieve gevolgen heeft en dat de grens van een BMI hoger dan 25 nogal willekeurig gekozen is.

Tegenwoordig zijn er volgens Sanne veel top-down benaderingen om overgewicht en obesitas aan te pakken. Zo geeft de overheid via het Voedingscentrum advies over welke producten gezond zijn om te eten en welke niet. Ook worden er soms voedingslessen aangeboden op school. Toch blijkt deze aanpak maar weinig effect te hebben op de groep mensen met overgewicht en obesitas. Een vrouw vertelde bijvoorbeeld dat de school niet beslist wat haar kinderen eten, maar dat zij dit zelf beslist. De laatste tijd wordt er meer gebruik gemaakt van bottom-up benaderingen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de culturele en sociale achtergronden van mensen met obesitas en overgewicht, zoals hun identiteit en recht om zelf beslissingen te maken. Door bijvoorbeeld leuke activiteiten in de buurt te ondernemen, met de focus op samen eten, kunnen eetpatronen misschien wel veranderen. Toch geeft Sanne aan dat ook de doelen die gezinnen zichzelf stellen met betrekking tot eten erkend en herkend moeten worden en dat deze doelen niet altijd overeen komen met de doelen die vanuit een brede samenleving als de norm worden gezien . Voor de aanpak van overgewicht en obesitas is het dus van belang om zowel de sociale als culturele context, maar ook de intergenerationele rollen te erkennen, als wel de doelen die gezinnen zich stellen.

Reacties

Reacties laden...