Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademie
Header image Blog: Dit is wetenschap

Geschiedenis blootleggen in terpdorpen

Datum:04 juli 2017
Skelet van een hondje uit de 13e of 14e eeuw
Skelet van een hondje uit de 13e of 14e eeuw

Stel je voor dat je een perfecte plek hebt gevonden om te wonen. De omgeving is mooi, er is vruchtbare grond, en er is ruimte genoeg voor jou en je familie. Er is echter één klein nadeel. Het gebied loopt zo af en toe compleet onder water. Wat doe je dan? Je zou er natuurlijk voor kunnen kiezen om ergens anders te wonen, maar daar dachten de mensen in de 12e eeuw in Wijnaldum heel anders over; zij bouwden gewoon een terp!

Jeroen Wiersma is namens de RUG verbonden aan het project ‘Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’. Het doel van het project is te achterhalen wat nu het verhaal is achter de terpen- en wierdenlandschappen door klein opgravingen te doen. Het leuke is dat de bewoners van de dorpen mee op zoek gaan naar de sporen van de ontstaansgeschiedenis van hun eigen dorp. Eén van de dorpen die meedoen is het dorp Wijnaldum, een klein dorpje in Friesland, vlakbij Harlingen.

In Wijnaldum zijn de terpen nog goed zichtbaar. Vroeger waren er ook geulen waar vloedwater in stroomde. Daardoor ontstond er een moerassig gebied in deze zogenaamde slenken. Dit was vervelend voor de boeren, maar leverde wel inkomsten op voor de adellijke familie. Zij hadden namelijk het alleenrecht op vissen en zwanen vangen in die gebieden. De geschiedenis is nog duidelijk aanwezig boven de grond, maar ook onder de grond valt een hoop te vinden.

Zo worden bijvoorbeeld regelmatig verschillende munten gevonden uit verschillende perioden. Afgelopen jaar werd er een bijna volledig skelet van een hondje uit de 13e of 14e eeuw gevonden in een van de terpen. Omdat er een penisbotje ontbreekt, maar de meeste andere botten wel aanwezig zijn wordt er gesuggereerd dat het om een vrouwtje gaat. Wat het verhaal is achter het hondje is nog onduidelijk. Wijnaldum is vooral bekend voor de vondst van de mantelspeld, of fibula,  die stamt uit begin 7e eeuw. Deze is in de jaren 50  door een boer gevonden tijdens graafwerkzaamheden. Wie denkt dat die alleen iets is van vroeger zit ernaast. Ook tegenwoordig gaan archeologen, maar ook bewoners, regelmatig nog op pad met een metaaldetector en ander gereedschap om te kijken of er een stukje van de geschiedenis blootgelegd kan worden!

Reacties

Reacties laden...