Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademie
Header image Blog: Dit is wetenschap

Religieuze diversiteit in China

Datum:11 juli 2017
Tempel
Tempel

Tijdens de Qing dynastie (1644-1912) bevorderden de Chinese keizers migratie naar de Chinese provincie Sichuan. In 1678 woonden er ongeveer 3 miljoen mensen in Sichuan, maar in 1813 waren dit er al 22 miljoen en in 1898 zelfs 85 miljoen! Al deze nieuwe mensen namen allemaal hun eigen religieuze gewoontes mee naar Sichuan. Als gevolg hiervan veranderde de lokale religie van Sichuan sterk in de loop van deze periode.

Sichuan is een van de meer afgelegen provincies van China, en wordt om die reden vaak buiten beschouwing gelaten in onderzoek. Dr. Stefania Travagnin van de RUG en Dr. Elena Valussi van de Loyola Universiteit van Chicago willen met hun onderzoek laten zien dat dit onterecht is, vanwege de vele interessante ontwikkelingen die juist in deze regio plaats hebben gevonden tijdens de Qing dynastie.

Niet alleen kijken Travagnin en Valussi in hun onderzoek naar een regio waar nog maar weinig onderzoek naar gedaan is, ze doen ook onderzoek op een nieuwe manier. Ze nemen in hun onderzoek namelijk niet alleen de vijf officieel erkende religies (boeddhisme, taoïsme, protestantisme, katholicisme en islam) mee, maar ook varianten daarop die niet precies in een van de categorieën passen. Ook de interacties tussen al deze religies en varianten worden onderzocht. Bovendien richt het onderzoek van Travagnin en Valussi zich op de wisselwerking tussen de steden en het platteland, het religieuze en het niet-religieuze en het publieke en privé leven in Sichuan.

Voor dit onderzoek naar religieuze diversiteit in de Chinese Sichuan provincie hebben Dr. Stefania Travagnin en Dr. Elena Valussi een prestigieuze beurs ontvangen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in de naam van het Centre for the Study of Religion and Culture in Asia, wat gevestigd is aan de faculteit Godsdienstwetenschap en Godgeleerdheid in de Universiteit Groningen. Dankzij de ontvangen beurs hebben Travagnin en Valussi een internationaal en interdisciplinair team van onderzoekers samen gesteld om dit onderzoek uit te kunnen voeren.

Reacties

Reacties laden...