Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademie
Header image Blog: Dit is wetenschap

De vrijheid om te demonstreren: wat mag wel en wat niet?

Datum:03 november 2016
Demonstratie in Amsterdam
Demonstratie in Amsterdam

Heb jij wel eens gedemonstreerd? Of een demonstratie gezien? Groningers komen tegenwoordig vaak in het nieuws met hun demonstraties tegen de gaswinning, bijvoorbeeld in dit artikel van Dagblad van het Noorden.

In de Nederlandse Grondwet is het recht om te demonstreren vastgelegd. De laatste jaren wordt er steeds meer gebruikgemaakt van dit recht: in 2002 waren er in Den Haag bijvoorbeeld 350 demonstraties, in 2015 waren dat er maar liefst 1500. Er zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden aan het recht om te demonstreren. Zo moet een demonstratie van tevoren bij de gemeente aangemeld worden, en mag de burgemeester een demonstratie beperken of verbieden in het belang van het verkeer, om de gezondheid te beschermen of om wanordelijkheden te voorkomen of te bestrijden.

Dr. Berend Roorda heeft onderzoek gedaan naar het demonstratierecht in Nederland, Duitsland en Engeland. De belangrijkste conclusie van zijn onderzoek is dat de overheid zich niet voorafgaand aan een demonstratie moet bemoeien met de inhoud ervan. In Nederland is op dit gebied minder toegestaan dan in Engeland en Duitsland, maar toch wordt er ook hier in toenemende mate gekeken naar waar demonstraties over gaan. Dat baart zorgen, omdat het juist in een democratische rechtsstaat zo belangrijk is dat de overheid zich niet voorafgaand aan een demonstratie bemoeit met de inhoud ervan.

Ook vindt Roorda dat er in de wetgeving een regeling moet worden getroffen voor nieuwe vormen van demonstreren, zoals tentenkampen. Dit is een moeilijk punt: aan de ene kant ben je in principe vrij om zelf de vorm van de demonstratie te kiezen, aan de andere kant kan een tentenkamp al snel voor overlast zorgen. Roorda stelt  als oplossing voor: “Je zou bijvoorbeeld kunnen verbieden om ’s nachts met behulp van tenten te demonstreren.” Als je meer wilt weten over het onderzoek van Roorda, kun je bijvoorbeeld dit artikel eens bekijken.

De conclusies en aanbevelingen uit zijn onderzoek worden op het moment besproken op het Ministerie van Veiligheid en Justitie, wat laat zien dat wetenschap echt kan leiden tot verandering (en verbetering) in de samenleving!

Reacties

Reacties laden...