Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademie

Bestuur

De Scholierenacademie heeft een eigen rector, prof. dr. Peter Barthel, hoogleraar Sterrenkunde. De rector is tevens voorzitter van het bestuur van de Scholierenacademie. De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door dr. Arjen Dijkstra (coördinator Scholierenacademie) en Douwe van der Tuin (coördinator Wetenschapsknooppunt). Het bestuur geeft mede vorm aan het meerjarenbeleid. In het bestuur hebben vertegenwoordigers van verschillende geledingen van de universiteit en drie vwo-rectoren zitting. Deze laatsten vormen een belangrijke schakel met de scholen. Het bestuur vergadert driemaal per jaar.

Rector
Prof. dr. Peter Barthel

Bestuur
prof. dr. P.D. Barthel, Faculteit Bètawetenschappen en Technologie, Afdeling: Sterrenkunde — Kapteyn Astronomical Institute, voorzitter
drs. N. Bastiaans, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, hoofd Afdeling Onderwijs & Communicatie
mw. prof. dr. M.P.A. de Baar, vice-decaan Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
mw. prof. mr. dr. H.K. Elzinga, dean RUG Honourscollege
drs. N. Swierstra, interim hoofd Communicatie RUG
mw. drs. C.J. Japenga, rector Gymnasium Celeanum, Zwolle
drs. R.P. Tulner, directeur CSG Augustinus College, Groningen
drs. J. Vogel, voorzitter centrale directie CSG Liudger, Drachten
prof. dr. D.J. Wolffram, vice-decaan Faculteit der Letteren
prof. dr. G. J. ter Horst, directeur Neuroimaging Centrum (NIC)
mr. L. B. Kroes, directeur Onderwijs en Studenten
drs.
R. J. van Ouwekerk, afdelingshoofd

Laatst gewijzigd:03 januari 2018 16:14