Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademie

Zaterdag 18 oktober: Genoom van Nederland gekraakt

18 oktober 2008

Op 18 oktober worden de resultaten van het Oktober Kennismaand experiment Het Genoom van Nederland bekend gemaakt tijdens een DNA-festival in Science LinX, het science center van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen.

In Het Genoom van Nederland wordt onderzocht welke migratieroutes Nederlanders hebben genomen sinds de mens ca. 60.000 jaar geleden vanuit Afrika over de wereld is verspreid. Ruim 200 scholieren van zeven middelbare scholen, verspreid over het land, hebben hiervoor DNA afgestaan. Behalve de bekendmaking van de resultaten via een live verbinding met Leiden staat ook een theatervoorstelling en een Lagerhuisdebat op het programma.

Het DNA-festival in Groningen vindt plaats in de Bernoulliborg, het nieuwe faculteitsgebouw van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. In de entree is het science center gehuisvest. Hier zal een live videoverbinding zijn met Naturalis in Leiden, waar prof. dr. Peter de Knijff, hoogleraar genetica (LUMC), conclusies zal trekken over de routes waarlangs ons land duizenden jaren geleden bevolkt werd.

Jager of boer
De hypothese die wordt getoetst, luidt dat mensen in Zeeland in een andere tijd naar Nederland zijn gemigreerd dan de mensen in Groningen en Friesland, de ene groep als jager/verzamelaar in het Paleolithicum (Oude Stenen Tijdperk), de andere als boer in het Neolithicum (Nieuwe Stenen Tijdperk).

Project Mens
Pandemonia Science Theater voert de voorstelling ‘Project Mens’ op, over de maakbaarheid van de mens ( en over luie genen, anti-agressiepillen, genetische selectie, genpaspoorten en Botoxparty’s) met aansluitend lagerhuisdebat. Verder zijn er lezingen over synthetische biologie en medische genetica. Prof.dr. Robert Hofstra (UMCG) verzorgt de afsluitende publiekslezing.

Uitvoering onderzoek
In de maanden mei en juni hebben op zeven middelbare scholen verspreid over het land - Den Haag, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Silvolde, Terneuzen en Utrecht – in totaal ruim 200 leerlingen DNA bij zichzelf afgenomen. Vervolgens zijn de monsters geanalyseerd in het Genographic-laboratorium in de Verenigde Staten. De resultaten hiervan worden op het ogenblik door prof. De Knijff geanalyseerd en geïnterpreteerd.

Organisatie
De organisatie is in handen van Oktober Kennismaand, het Center for Society and Genomics en Science LinX. Het Genoom van Nederland sluit aan bij het wereldwijde Genographic, een mondiaal project geïnitieerd door het tijdschrift National Geographic en IBM.


Programma
12:00 uur Ontvangst & Rondleiding Science LinX
12:30 uur Synthetische biologie: The Game Of Life
13:25 uur Pandemonia Science Theater: Project Mens
-- aansluitend DEBAT!
14:45 uur PAUZE
15:00 uur Presentatie ‘Het Genoom van Nederland’
16:00 uur Lezing professor Robert Hofstra (Genotyperingslab UMCG)

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 09:46

Meer nieuws

 • 24 september 2018

  Keurig groen gedrag kan sociaal verrekte ongemakkelijk zijn

  Waarom is het zo moeilijk een heilig boontje te zijn? Jan Willem Bolderdijk over zijn onderzoek naar de schurende randjes van duurzaam gedrag.

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.