Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademie

Scholierenmiddag geschiedenis: Roem

21 november 2012

“In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes”, zei Andy Warhol in 1968. In dit Youtube-en Twitter-tijdperk lijkt het inderdaad te kloppen, al is 15 minuten wel erg lang! Het maakt niet uit of je iets groots gepresteerd hebt, beroemd worden kan in principe iedereen. Dat was vroeger wel anders. Hoe werd een persoon in de Oudheid, de Middeleeuwen of de 18e eeuw beroemd en hoe bleef hij dat? Welke verschillen zijn er tussen roem in verschillende tijdperken? Dit zijn vragen waar cultuurhistorici een antwoord op proberen te zoeken. Maar misschien is het ook een onderwerp voor jouw praktische opdracht of profielwerkstuk?

De Scholierenacademie organiseert samen met de faculteiten Lettereneen scholierenmiddag Geschiedenis over:

Roem is van alle tijden

Programma met film en workshops

Op deze geschiedenismiddag krijg je verschillende voorbeelden van roem in de geschiedenis voorgeschoteld in de vorm van lezingen, workshops en film. Neem bijvoorbeeld de Habsburgse keizer Maximiliaan I uit de 16e eeuw die zijn leven lang met een heel PR-team werkte aan eeuwige roem. Het lijkt wel een laat-middeleeuwse vorm van Idols! In de workshops zullen docenten je ook steeds een idee geven hoe je hiermee voor een eigen werkstuk aan de gang kunt gaan. En natuurlijk krijg je door deze middag een beter beeld van wat je kunt verwachten van de studie geschiedenis in Groningen. De middag wordt besloten door een gezellige kerstborrel.  Hou onze website in de gaten voor de precieze invulling van de middag.

Wanneer : woensdag 19 december 2012, 13.00- 16.30 uur

Waar : Academiegebouw, Rijksuniversiteit Groningen (exacte locatie volgt na opgave)

Voor wie : leerlingen 5/6 vwo en hun docenten geschiedenis

Laatst gewijzigd:06 juli 2018 09:09

Meer nieuws