Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademie

Profielwerkstukpas voor leerlingen Willem Lodewijk Gymnasium

17 juni 2009

De Universiteitsbibliotheek Groningen heeft een profielwerkstukpas ontwikkeld voor leerlingen van het Willem Lodewijk Gymnasium in de stad. Leerlingen van deze school die met hun profielwerkstuk bezig zijn, kunnen vanaf 26 juni 2009 met de profielwerkstukpas materiaal lenen bij de Universiteitsbibliotheek.

Tijdens een informatiebijeenkomst over het profielwerkstuk op 26 juni 2009 om 10:00 in de aula van het Willem Lodewijk Gymnasium wordt hierover meer informatie verstrekt.

Meer informatie

Joleen Ankersmit, w erkzaam op: dinsdag t/m vrijdag van 8:30-17:00

Laatst gewijzigd:06 juli 2018 09:08

Meer nieuws