Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieAgenda

Scholierensymposium filosofie: Scepticisme

Wanneer:do 15-02-2018
Waar:Rijksuniversiteit Groningen

Het scepticisme heeft grote epistemologisch gevolgen. Wat kan er nog gekend en met zekerheid gezegd worden? Een simpele uitspraak zoals 'het filosofiesymposium gaat over scepticisme' lijkt op het eerste gezicht waar te zijn. Kan echter worden uitgesloten dat we een brein in een vat zijn en er een wetenschapper is die ons doet geloven dat we het over scepticisme hebben, terwijl onze hersenen gewoon ergens ronddrijven in een vat? Dit lijkt niet het geval. Dit heeft als gevolg dat we niet zeker weten dat de uitspraak 'het filosofiesymposium gaat over scepticisme' (volledig) waar is.

Het scepticisme roept vele vragen op; Is het menselijk kenvermogen in staat om iets met zekerheid te kennen? Wat kan er nog met zekerheid gekend worden als dit niet het geval is? Zijn er ook argumenten te bedenken tegen de scepticus? en meer. Tijdens het filosofiesymposium zal niet alleen dieper op het onderwerp scepticisme worden ingegaan, maar zal het ook in een breder perspectief worden geplaatst.