Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieAgenda

Scholierencollege Jeugdrecht/zorg

Wanneer:vr 08-12-2017 13:00 - 15:00
Waar:Groningen, Academiegebouw A900

Scholierencollege op vrijdag 8 december 2017 van 13:00 tot 15:00 uur - Op vrijdag 8 december komen Pedagogische Wetenschappen en Rechtsgeleerdheid samen in een scholierencollege over Jeugdrecht/jeugdzorg. Dr. Elianne Zijlstra en Jet Rip, MSC zijn onderzoekers bij Pedagogische Wetenschappen, met als specialisatie Orthopedagogiek. Zij geven samen een college waar ze gaan kijken naar de pedagogische boodschap van het kinderrechtenverdrag. Specifiek zullen ze aandacht besteden aan hoe kinderrechten een rol spelen in het migratierecht.

Het tweede college wordt gegeven door prof. mr. dr. Leon Verstappen, hoogleraar privaatrecht. Zijn college zal gaan over jeugdrecht: wat mag je zelf doen in het recht? In hoeverre heb je je ouders nodig, bijvoorbeeld om een scooter te kopen of om te beleggen in aandelen? Verder: wat gebeurt er als er problemen thuis zijn en de verzorging en opvoeding niet meer voldoende is gewaarborgd (uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling en beëindiging van de ouderlijke macht)?