Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieBasisscholen | Kinderuniversiteit

Wetenschapscommunicatie met kinderen?

KNAW-gereedschapskist biedt inzicht en vaardigheden

Steeds meer wetenschappers beseffen het belang van outreach. Kinderen zijn daarbij een bijzonder publiek: ze zijn nieuwsgierig, en stellen verrassende vragen. Maar of het gaat om een kinderlezing of een les op een basisschool, wetenschappers hebben vaak weinig ervaring met deze doelgroep.

Wetenschappelijk experiment met kinderen
Wetenschappelijk experiment met kinderen

Ook de KNAW hecht veel waarde aan dergelijke activiteiten. Speciaal voor wetenschappers die een communicatieactiviteit met kinderen (8-14 jaar) gaan of willen doen, heeft de KNAW daarom in samenwerking met onderwijsbureau De Praktijk een gereedschapskist ontwikkeld. Een van de gereedschappen is een training, die erop gericht is deelnemers meer inzicht en vaardigheden te geven in communicatie met kinderen. Deelnemers krijgen inzicht in de opbouw van een activiteit en in de wereld van kinderen, gebaseerd op de inzichten van wetenschapseducatie-experts en ervaringsdeskundigen.

De training is daarnaast ook praktisch van aard: er wordt tijd besteed aan inspirerende werkvormen en concrete activiteiten. Ook wordt inzicht gegeven in de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren.

Er vinden regelmatig trainingen plaats. Neem voor meer informatie contact op met Douwe van der Tuin: d.van.der.tuin@rug.nl.

Laatst gewijzigd:12 december 2017 12:57