Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieActiviteiten

Campus Fryslân presents: wittenskip skills

Wetenschappelijk onderzoek, wat is dat eigenlijk? En hoe doe je dat? Welke bronnen of data mag je gebruiken, en wat kun je daar dan mee? Op woensdagmiddag 1 juni 2016 organiseerde RUG/Campus Fryslân een scholierenmiddag in Tresoar, speciaal voor scholieren uit 4 en 5 vwo.

Tijdens deze middag gingen ruim 100 scholieren aan de slag met hun 'wittenskip skills'. Ze luisterden naar verhalen van ervaren onderzoekers, en volgden workshops op het gebied van bronnenkritiek, statistiek, wetenschapsfilosofie en bèta practica. Benieuwd naar de foto's? Die zijn te vinden op onze Facebookpagina! Ook maakte GPTV dit videoverslag.

Scholierencollege
Scholierencollege

Programma

13.00 - 13.15 Inloop
13.15 - 14.15 Opening en lezing

'Kinsto my ferstean? Onderzoek naar meertaligheid'
door dr. Nanna Hilton

14.15 - 14.45 Pauze
14.45 - 15.30 Workshops 'Wittenskip skills'

Workshops:

  • Bronnenkritiek
  • Practica en proefopstellingen
  • Statistiek voor beginners
  • Wetenschapsfraude
15.30 - 16.00 Afsluitende lezing

'Op zoek naar Eise Eisinga'
door dr. Arjen Dijkstra

Over Campus Fryslân

Campus Fryslân is de nieuwe, elfde faculteit (in oprichting) van de Rijksuniversiteit Groningen. Op woensdag 1 juni 2016 gaven ze scholieren voor het allereerst een voorproefje van deze faculteit en de thema's die daar een centrale plaats in gaan nemen. Speciaal voor scholen uit de buurt.

De komende jaren zal de RUG/Campus Fryslân in Leeuwarden zowel een brede driejarige Engelstalige bacheloropleiding, als circa zes nieuwe masterprogramma’s gaan aanbieden. RUG/Campus Fryslân verzorgt niet één bepaald wetenschapsgebied. De Campus is gericht op de multidisciplinaire bestudering van wetenschappelijke vraagstukken, samenhangend met maatschappelijke en economische thema’s die relevant zijn voor de Friese regio.

Laatst gewijzigd:25 juli 2016 16:50