Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieActiviteitenScholierencollegesVorige edities

2013: Minorities and Multilingualism

Minorities and multilingualism
Minorities and multilingualism

Op 1 maart 2013 vond voor een aantal scholieren de eerste kennismaking plaats met de nieuwe opleiding ‘Minorities and Multilingualism’ (M&M). De Scholierenacademie organiseerde een studiemiddag waar twee docenten van de Rijksuniversiteit Groningen een kort college hielden over de politieke en taalkundige aspecten van inburgeringscursussen.

Bij M&M, een nieuwe Engelstalige, internationale opleiding wordt Friesland als meertalig laboratorium gebruikt. Het Fries neemt dus een belangrijke plaats in, maar het grootste deel van de opleiding gaat over minderheidstalen en –culturen in het algemeen. Het internationale aspect en meertaligheid van de opleiding kwam terug in het programma van de middag. Zo was de voertaal van beide colleges verschillend. Het eerste college werd gegeven door prof. dr. G. Th. Jensma in het Fries. Dit omdat de studie namelijk erg interessant kan zijn voor studenten afkomstig uit Friesland. Na het nuttigen van een kopje koffie met een Frysk stukje sûkerbôle werd de middag afgesloten met een college door dr. N. H. Hilton. Zij gaf haar college in het Engels omdat de nieuwe opleiding zich ook richt op studenten uit de rest van de wereld.

De aanwezige scholieren kregen antwoord op vragen als: ‘Wat wordt er in een inburgeringscursus getest?’, ‘Hoe zien wij minderheden?’, ‘Hoe leer je een taal?’ en ‘Waarom integreren minderheden zo moeizaam?’. Elk college eindigde in een interessante discussie rond het onderwerp waar de relevantie van de onderwerpen duidelijk naar voren kwamen.

Beide colleges zijn op film opgenomen en zullen later als webklas aangeboden worden. Als je je na het lezen van dit stukje beseft dat je er erg graag bij had willen zijn kun je je altijd nog inschrijven hiervoor. Stuur dan een mailtje naar scholierenacademie@rug.nl We houden je op de hoogte!

Laatst gewijzigd:28 november 2014 16:35