Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieActiviteitenGeschiedenissymposium

Geschiedenissymposium - programma

Het programma kan je hier vinden. Een uitgebreide toelichting en een plattegrond hieronder.

Plenaire lezingen

Spreker Onderwerp
Dr. Boudewijn Smits

In de biografie van Loe de Jong schetst auteur Boudewijn Smits een beeld van deze nationaal historicus die als geen ander de beeldvorming van het Nederlandse volk over de bezettingsperiode door nazi Duitsland heeft gedomineerd. De Jong wierp zich in de media op als spreekbuis van de generatie die de periode 1940-‘45 intensief had meegemaakt. Zijn patriottische geschiedschrijving bezorgde hem grote roem, maar ook heftige kritiek. Op deze website staan 4 korte filmpjesom Loe de Jong te leren kennen. Kijk voor voor informatie op de site van de biografie.

Drs. Tom Slootweg Steeds meer historici zien deze filmpjes en foto’s als een belangrijke bron om meer te weten te komen over het alledaagse leven in Nederland en daarbuiten. Deze afsluitende lezing geeft met name een beeld van de bewegende geschiedenis van het alledaagse

De workshops

Spreker Onderwerp

Drs. Guido van Hengel (Geschiedenis)

Het militarisme wordt algemeen beschouwd als één van de belangrijkste oorzaken van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Overal in Europa groeiden de legers en ook in de samenleving werd militair geweld verheerlijkt. De oorlog zou gewenst zijn als de ultieme bloedige finale van een periode van Europese slapte, verwijfdheid en decadentie. Maar in hoeverre klopt dit beeld? In deze workshop bekijken we hoe die behoefte aan geweld, mannelijkheid en groots militair vertoon zich uitte in verschillende landen, maar vooral in het moderne Duitse rijk.

Dr. Carel Horstmeier (IO/IB) In het bezette Duitsland richtte de Sovjet-Unie in 1949 zijn eigen vazalstaat op, de DDR. Het Westerse machtsblok richtte in zijn deel van Duitsland de Bondsrepubliek Duitsland op. Die beide Duitse staten verafschuwden elkaar hartgrondig en bestreden elkaar in de internationale arena. Hoe ontstond en op welke manier eindigde deze broedertwist binnen de Koude Oorlog?
Alisa van de Haar MA (Nederlands) Een bekende episode tijdens de Nederlandse Opstand betreft de zogenaamde ‘braindrain’ die na de val van Antwerpen (1585) zou zijn ontstaan; een belangrijk deel van de welgestelde en hoogopgeleide inwoners vluchtte weg. Het gebruik van dit soort brede termen laat ons wel eens vergeten, dat achter de grote gebeurtenissen in de geschiedenis heel gewone mensen schuilgaan. In deze workshop zullen we aan de hand van het leven van de Antwerpse schoolmeester Peeter Heyns (1537-1598) bekijken welke dramatische impact de Opstand, en specifieker de val van Antwerpen, had op de lokale bevolking.
Dr. Arjen Dijkstra (Geschiedenis)

Aan het einde van de achttiende eeuw verbouwde Eise Eisinga zijn hele huis tot een werkend Planetarium. Nog voor hij het af had stonden mensen al in de rij om het te bekijken. In deze workshop gaan we kijken wat we hiervan kunnen leren over de Verlichting. Waarom deed deze man dit? Wat vonden zijn tijdgenoten hiervan? Hoe is dit door historici bekeken? Allemaal vragen die ons helpen om erachter te komen welke impact grote ideeën op gewone mensen had.

Dr. Clemens Six (Geschiedenis)

In this workshop we discuss an unusual episode of global Cold War history: the Emergency in British-Malaya. Between 1948 and 1960, the British colonial government in Kuala Lumpur and later the government of independent Malaysia combatted a communist guerrilla group. In particular we will discuss: In how far was the Cold War different in Asia compared to Europe or the United States? Can the Cold War really be understood as a ‘cold’ confrontation between Washington and Moscow? What would be an alternative understanding of the Cold War with respect to Asia’s numerous ‘local histories’?

Drs. Eva-Anne le Coultre (Wijsbegeerte)

Durf te denken!’ is het motto van de Verlichting, bedacht door de filosoof Immanuel Kant. Wat bedoelde hij eigenlijk met deze uitspraak en waarom past dit zo goed bij de Verlichting? Volgens een andere filosoof uit dezelfde tijd, Jean-Jacques Rousseau, begon alle ellende juist toen mensen gingen denken: ‘Een peinzend mens is een ontaard dier’. Wie heeft er gelijk en waarom?

Dr. S. Couperus (Europese Talen en Culturen) De Koude Oorlog was de uitdrukking van een soms oplaaiend dan weer sluimerend conflict tussen twee tegengestelde politiekmaatschappelijke systemen. Cruciaal voor het benadrukken van de tegenstelling tussen de communistische en de kapitalistisch-democratische samenleving was beeldvorming over de vijand. In het Oosten droegen terugkerende verwijzingen naar de decadente kapitalist uit het Westen bij aan het vijandbeeld.  In het Westen werd de dogmatische communist nadrukkelijk neergezet als het loerende Rode Gevaar. Propaganda, met andere woorden, was van doorslaggevend belang om de bevolking te overtuigen van het goede en het kwade tijdens de Koude Oorlog. Hoe zag die propaganda er precies uit en wat voor verschillende zien we tussen de beeldvorming van Oost in West en vice versa?

Plattegrond
Plattegrond
Laatst gewijzigd:04 april 2016 15:43