Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieActiviteitenGeschiedenissymposium

VWO-6 leerlingen met geschiedenis bezoeken universiteit Groningen

Door Wim Niemeijer, Ubbo Emmius, Sectie geschiedenis

Op vrijdag 16 januari hebben leerlingen uit vwo-6 met geschiedenis in hun pakket een symposium bezocht op de Rijksuniversiteit Groningen. De middag begon om 13.15 uur in het imposante Academiegebouw. Circa 150 leerlingen uit geheel Nederland waren aanwezig. De middag werd om 16.45 uur afgesloten.

Toekomstige studenten volgden eerst een openingslezing van de biograaf van Lou de Jong - schrijver van het meesterwerk ‘Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog’ en bekend van de tv-serie ‘De Bezetting’ uit de jaren 1960. De biograaf ging daarbij niet zozeer op de inhoud van het werk van Lou de Jong in, maar op de historische waarde ervan.

symposium 2015

Workshops

Daarna volgden leerlingen een tweetal workshops die aansluiten bij de examenonderwerpen voor Geschiedenis. In groepjes togen leerlingen naar kleine universiteitszaaltjes in en rondom het Academiegebouw. Een bloemlezing uit het rijke aanbod: ‘De Eerste Wereldoorlog: Mannelijkheid en militarisme’, ‘Kant en Rousseau tijdens de Verlichting’, ‘British Malaya during the Cold War’, ‘De Val van Antwerpen’ en ‘Propaganda tijdens de Koude Oorlog vanuit Russisch perspectief’.

Charlie Hebdo

De afsluitende lezing was een korte bloemlezing uit de ‘Geschiedenis van het alledaagse’. Een enthousiaste docent eigentijdse geschiedenis ging daarbij in op de historische waarde van amateurbeelden. Hij begon met een door omstanders opgenomen clipje van de bestorming van het hoofdkantoor van Charlie Hebdo in Parijs… ‘Over 20 jaar zal dit geschiedenis zijn,’ stelde de docent.

Actualiteit

Het Geschiedenissymposium werd voor de eerste keer georganiseerd door de RUG en is een succes geworden! De opkomst was hoog, er was een grote diversiteit aan workshops en er werd veel nadruk gelegd op de waarde van geschiedenis als vak door het te verbinden met de actualiteit. Tot slot, en zonder overdrijving: onze leerlingen kwamen in grote getale en hebben zich keurig gedragen.

Laatst gewijzigd:04 april 2016 15:43