Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademie

Vasten en Feesten

Scholierensymposium i.s.m. Stichting Oude Groninger Kerken, 15 juni 2018 - kerk Garmerwolde

Waarom vasten moslims tijdens de Ramadan? Hoe is het om moslima te zijn in Nederland? Tijdens dit scholierensymposium worden leerlingen uitgedaagd om na te denken over (religieuze) feesten en identiteit in een multiculturele samenleving.

Voorafgaand aan het symposium geeft Jorrit Haarman in de klas een workshop over rituelen: wat is een ritueel eigenlijk? Heeft een ritueel altijd met religie te maken? De datum voor deze gastles wordt in overleg met Jorrit en de school vastgesteld.

Vervolgens is de klas van harte welkom in de kerk van Garmerwolde op vrijdag 15 juni 2018- de eerste dag van het Suikerfeest. Op deze dag gaan Shirin Saïd (studente Engels) en Hadassa van de Griend (studente Religiewetenschappen en Journalistiek) met de leerlingen in gesprek over Ramadan, Suikerfeest en interculturele dialoog. Allereerst bespreekt Hadassa hoe steeds meer moslims met anderen - zowels moslims als niet-moslims - in gesprek gaan over hun identiteit. Dit doet ze aan de hand van het YouTube kanaal van de Healthy Siters, een healthblog dat beheerd wordt door twee Nederlands-Marokkaanse moslima's. Welke kansen bieden moderne social media in de interculturele dialoog?

Daarna gaat Shirin met de leerlingen in gesprek gaan over haar ervaringen met de Ramadan en het Suikerfeest. Hoe is het om als Nederlandse moslima te vasten in een van oorsprong christelijke samenleving?

Tot slot gaan de leerlingen in groepjes aan de slag met het maken van een vlog. In deze vlog staan vragen centraal als: waarom vier ik eigenlijk feest? Wat betekent feestvieren eigenlijk voor mij? Wat is mijn favoriete feest, en waarom? Dit kunnen overigens zowel religieuze als seculiere feesten zijn.

Programma

9.15 uur

Inloop met koffie en thee in het kerkje van Garmerwolde. Locatie: Dorpsweg 69

9.30 uur

Welkom namens de Stichting Oude Groninger Kerken en de Rijksuniversiteit Groningen

9.35 uur

Workshop Hadassa van de Griend: Social Medi(n)a

10.15 uur

Pauze

10.30 uur

In gesprek met Shirin Saïd: hoe is het om als moslima te vasten?

11.15 uur

Opdracht: maak je eigen vlog

11.45 uur

Lunch. Tijdens de lunch bekijken we een paar vlogs.

Praktische informatie

Wanneer: vrijdag 15 juni 2018
Waar: kerkje van Garmerwolde, Dorpsweg 69
Kosten: gratis
Voor vragen kun je contact opnemen met Dik Kootstra: d.kootstra@rug.nl

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 09:24
printOok beschikbaar in het: English