Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenPromotietrajectenPraktische informatie

Promovendi organisaties

De volgende promovendiorganisaties zijn in Groningen actief:

  • Gopher (Groningen Organization for PhD Education and Recreation) is een promovendiorganisatie met twee doelen:
    • Het stimuleren van contact tussen Groninger promovendi van verschillende nationaliteiten, faculteiten en afdelingen door middel van het organiseren van sociale activiteiten;
    • Informatie bieden aan Groninger promovendi die relevant is voor hun promotieonderzoek en vervolgcarrière.
  • GRIN (Groningen Graduate Interest Network) is de organisatie die de belangen van alle promovendi behartigt.
Laatst gewijzigd:15 november 2016 12:40
printOok beschikbaar in het: English