Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsVoor oudersStudiekeuze

Studiekeuze

Een studie en universiteit of hogeschool kiezen, betekent voor veel middelbare scholieren een zoektocht. Uw ervaringen, mening of tips kunnen helpen, net als de mening, kennis of ervaringen van anderen, zoals vrienden of leraren. Maar uiteindelijk gaat het erom dat uw zoon of dochter een keuze maakt die bij hem of haar past.

Mogelijk herinnert u zich nog het einde van uw middelbareschooltijd. Hoe dacht ú toen na over wat u wilde gaan doen? Was het van meet af aan duidelijk? Wist u nog niet zo goed wat bij u paste en bent u later nog van studie of beroep veranderd? Droomde u van een vak dat u leuk of interessant vond? Of was zekerheid – een baan kunnen vinden en voldoende kunnen verdienen – voor u een belangrijker argument?

Oriënteren en afwegen

Iedere studiekiezer maakt zijn of haar eigen afwegingen. En lang niet alle scholieren kiezen louter ‘met het hoofd’. Dat is overigens terecht. Bij zoiets belangrijks als het kiezen van een studie, is het goed om je gevoel niet uit te schakelen. Iemand die een studie kiest die hem of haar écht interesseert, heeft veel meer kans op succes tijdens en na de studie.

Gun uw zoon of dochter ruimte om vragen stellen, te twijfelen en op onderzoek uit te gaan. De één begint bij het lezen van studie- en beroepengidsen en zoeken op internet. De ander wil per se naar een bepaalde stad en kiest daar uit meerdere studiemogelijkheden. Er zijn ook scholieren die om zich te oriënteren graag een dag meelopen met een student of proefstuderen via een webklas. Het is prettig als u de mogelijkheden tot oriëntatie kent, want dan kunt u meepraten, uw zoon of dochter eens op een nieuw idee brengen en hem of haar motiveren bij de zoektocht..

Verschil tussen HBO en WO

Met een VWO-diploma kun je gaan studeren aan een universiteit (wetenschappelijk onderwijs) of aan een hogeschool (hoger beroepsonderwijs). Hieronder staan de belangrijkste verschillen.

Wetenschappelijk onderwijs Hoger beroepsonderwijs

W =  waarom

Abstract, analytisch vermogen, theoretisch, vragen stellen

De nadruk ligt op het analytisch en kritisch leren kijken naar de manieren waarop je een bepaald vakgebied kunt benaderen.

H = hoe

Concreet, praktisch

Het hoger beroepsonderwijs leidt op tot een specifiek beroep. Je past kennis toe en je werkt oplossingsgericht. Het onderwijs is gericht op het verwerven van competenties

Onderzoeksgericht

De universiteit heeft, naast haar onderwijstaak, een onderzoekstaak.

Doordat docenten vaak ook een onderzoekstaak hebben, komt nieuwe kennis en het proces van wetenschappelijk onderzoek in de colleges aan de orde.

Onderwijsgericht

De belangrijkste taak van een hogeschool is het geven van onderwijs.

Daarnaast is er ook veel aandacht voor advieswerk voor bedrijven en instellingen.

Minder begeleiding

Er wordt een groter beroep op je zelfdiscipline gedaan, maar je krijgt ook meer vrijheid om zelf keuzes te maken in het studieprogramma.

Meer begeleiding

De contacten met studenten zijn vaak intensiever. Zo zijn er meestal meer (verplichte) contacturen, zoals colleges en werkgroepen.

Relatief hoog onderwijstempo

Er wordt van je verwacht dat je de grotere hoeveelheid (Engelstalige) lesstof snel in je kunt opnemen en dat je de stof vlot begrijpt.

Relatief laag onderwijstempo

Er wordt langer bij een onderwerp stilgestaan.

Stage of onderzoek

Je rondt je opleiding af met een afstudeerstage of een afstudeeronderzoek.

Stage

Je kunt gedurende de hele opleiding op stage.

Beroepen vooraf minder duidelijk

Diverse beroepsmogelijkheden op het gebied van onderzoek, leidinggeven, bestuur en beleid. Soms wordt ‘academisch denkniveau’ gevraagd in plaats van specifieke kennis.

Beroepen vooraf vaak al duidelijk

Meestal uitvoerende functies.

Zowel studenten van een hbo-opleiding als studenten met een universitaire opleiding (hoger opgeleiden) hebben een goede startpositie op de arbeidsmarkt.

Laatst gewijzigd:05 december 2017 14:12