Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenGroningen Academy for Radiation ProtectionStralingsbescherming

TS Verspreidbare Radioactieve Stoffen - B

Cursisinformatie
Stralingsbescherming
Eindtermen

De opleiding voldoet aan de eindtermen voor de Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming bij toepassingen van verspreidbare radioactieve stoffen op niveau B (VRS-B), zoals bedoeld in Bijlage 5.2, onderdeel E-1 van de Regeling Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming.

Doelgroep

De cursus leidt op tot Toezichthouder voor verspreidbare radioactieve stoffen, niveau B (TS VRS-B) en overlapt voor een groot deel met de voormalige opleiding Niveau 3. De TS VRS-B ziet toe op toepassingen met een activiteit van maximaal 2000 Reing.

Leerdoelen

Na succesvolle afronding beschikt de TS VRS-B over de volgende vier kernvaardigheden:

  1. Hij houdt toezicht op de toepassing waarvoor hij verantwoordelijk is, hij handhaaft de relevante wet- en regelgeving op het gebied van ioniserende straling, en hij geeft  adviezen aan de werknemers.
  2. Hij draagt bij aan een adequate afhandeling van een onbedoelde gebeurtenis of incident.
  3. Hij werkt actief aan de bevordering van zijn eigen deskundigheid door middel van bijscholing, en aan die van anderen voor wie hij verantwoordelijk is door het geven van voorlichting en instructies.
  4. Hij beschikt over kennis, vaardigheden, attitudes en competenties die betrekking hebben op verspreidbare radioactieve stoffen.
Belangrijk

De opleiding voor TS VRS-B is identiek aan die voor Coördinerend Deskundige (CD). Voor het vervullen van zijn functie hoeft de TS VRS-B zich echter niet te registreren.

Laatst gewijzigd:03 april 2018 16:50
printView this page in: English