Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenCursusinformatie stralingsbeschermingStralingsbescherming

Toezichthouder MR

Cursisinformatie
Stralingsbescherming
Eindtermen

De opleiding voldoet aan de eindtermen voor de Toezicht­houdend Medewerker Stralingsbescherming bij meet- en regeltoepassingen (MR), zoals bedoeld in Bijlage 5.2, onderdeel I van de Regeling Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming.

Doelgroep

De cursus leidt op tot Toezichthouder op het gebied van meet- en regeltoepassingen (TS MR) en overlapt voor een groot deel met de voormalige opleiding Niveau 5A.

Deze cursus is tevens geschikt als passende instructie voor hen die werken op het gebied van meet- en regeltoepassingen.

Leerdoelen

Na succesvolle afronding beschikt de TS MR over de volgende vier kernvaardigheden:

  1. Hij houdt toezicht op de toepassing waarvoor hij verantwoordelijk is, hij handhaaft de relevante wet- en regelgeving op het gebied van ioniserende straling, en hij geeft adviezen aan de werknemers.
  2. Hij draagt bij aan een adequate afhandeling van een onbedoelde gebeurtenis of incident.
  3. Hij werkt actief aan de bevordering van zijn eigen deskundigheid door middel van bijscholing, en aan die van anderen voor wie hij verantwoordelijk is door het geven van voorlichting en instructies.
  4. Hij beschikt over kennis, vaardigheden, attitudes en competenties die betrekking hebben op meet- en regeltoepassingen.
Cursusmateriaal

De cursusstof is vervat in het boekje 'Stralingsdeskundigheid voor Toezichthoudend Deskundigen - meet- en regeltoepassingen' dat samengesteld en geschreven is door dr. F. Pleiter en dr. H.F. Boersma. Al het cursusmateriaal kan worden afgehaald bij het secretariaat AMD tegen contante betaling.

Examen

De cursus wordt afgerond met een examen dat bestaat uit 40 meerkeuzevragen met elk vier antwoordmogelijkheden en één of meer open vragen. De meerkeuzevragen worden elk met één punt gehonoreerd. Voor de open vragen kan men in totaal 10 punten behalen. Indien 30 van de 50 te behalen punten worden gehaald, is het examen met voldoende resultaat gemaakt. U dient een eenvoudige rekenmachine mee te nemen naar het examen.

U dient een eenvoudige rekenmachine mee te nemen naar het examen.

datum
datum
Belangrijke data

De eerstvolgende cursus zal beginnen na mei 2018.

Laatst gewijzigd:14 januari 2018 11:28
printOok beschikbaar in het: English