Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenCursusinformatie stralingsbescherming

Nieuw Opleidingsstelsel (Toezichthouders)

Inleiding

Groningen Academy for Radiation Protection

In september 2017 kwam de Groningen Academy for Radiation Protection (GARP) tot stand. GARP is het kenniscentrum voor stralingsbescherming in Noord-Nederland. Naast de stralingsbeschermingseenheid van de RUG zijn de opleidingen stralingsbescherming in GARP ondergebracht. Het cursusjaar 2017-2018 staat voor een belangrijk deel in het teken van het opzetten van nieuwe opleidingen.

Nieuw opleidingsstelsel voor toezichthouders

Op 6 februari 2018 wordt het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming en onderliggende regelgeving van kracht. In verband hiermee worden vanaf die datum alle niveau 4 en 5 cursussen in Nederland vervangen door opleidingen tot 'toezichthoudend medewerker stralingsbescherming' voor een specifieke toepassing. De RUG gaat met ingang van die datum opleidingen tot Toezichthouder Stralingsbescherming organiseren. De RUG is reeds in 2015 erkend als instelling waar opleidingen op het gebied van stralingsbescherming kunnen worden gevolgd.

Op deze pagina leest u in het kort actuele informatie over ons cursusprogramma voor de 2e helft van het seizoen 2017-2018. Inschrijving voor al deze cursussen kan pas na ongeveer 1 januari 2018 via de cursuswinkel, tenzij anders aangegeven.

Toezichthouder Stralingsbescherming Verspreidbare Radioactieve Stoffen - Niveau C (TS-VRS C):

Deze opleiding vertoont veel overeenkomst met de oude niveau 4B opleiding en zal in het seizoen 2017-2018 gecombineerd worden met de opleiding tot coördinerend deskundige. Inschrijving kan met behulp van het aanmeldformulier.

Start: 28 november 2017

Deadline voor aanmelding: 21 november 2017

Toezichthouder Stralingsbescherming Verspreidbare Radioactieve Stoffen - Niveau D (TS-VRS D):

Deze opleiding vertoont veel overeenkomst met de oude niveau 5B opleiding. Naast de collegevariant (in het Nederlands) zal vanaf 6 februari 2018 ook een zelfstudievariant (met verplichte onderdelen, waaronder een practicum en examen) worden georganiseerd. Data voor de zelfstudievariant worden in een later stadium vastgesteld.

Start collegevariant: 13 juni 2018

Deadline voor aanmelding: 31 mei 2018

Toezichthouder Stralingsbescherming Meet- en Regeltoepassingen (TS-MR):

Deze opleiding vertoont veel overeenkomst met de oude niveau 5A opleiding. Naast de collegevariant (in het Nederlands, deels gecombineerd met de opleiding TS-VRS D) zal vanaf 6 februari 2018 ook een zelfstudievariant (met verplichte onderdelen, waaronder een practicum en examen) worden georganiseerd. Data voor de zelfstudievariant worden in een later stadium vastgesteld.

Start collegevariant: 13 juni 2018

Deadline voor aanmelding: 31 mei 2018

Toezichthouder Stralingsbescherming Tandheelkunde basis (TS-THK basis):

Deze opleiding is identiek aan de oude 5A/M opleiding voor tandartsen. Deze opleiding wordt als onderdeel van de studie Tandheelkunde aangeboden. Tevens kan de opleiding als onderdeel van een opfriscursus Stralingsbescherming voor tandartsen worden gevolgd. GARP werkt hiervoor samen met het Wenckebach Instituut van het UMCG. Data voor deze opleiding worden later vastgesteld.

Ten slotte:

De opleiding TS-VRS D en TS-MR zijn ook geschikt voor (blootgestelde) werkers waarvan de werkgever eist dat zij aantoonbaar adequaat zijn geïnstrueerd. In het bijzonder is de TS-VRS D opleiding geschikt voor degenen die zelfstandig werken met radioactieve stoffen in verspreidbare vorm en de TS-MR opleiding voor hen die zelfstandig met bronnen of toestellen met matig risico werken.

Laatst gewijzigd:16 november 2017 14:15
printOok beschikbaar in het: English