Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenCursusinformatie stralingsbeschermingEindtermen opleiding TD-VRS

Eindtermen opleiding TD-VRS

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft in 2015 het veld verzocht om invulling te geven aan de herziening van het opleidingsstelsel voor toezichthoudend deskundigen. Kern van deze herziening, die rechtstreeks voortvloeit uit de Europese Basic Safety Standards, is dat de opleiding voor toezichthoudend deskundigen toepassingspecifiek dient te worden. Als uitvloeisel daarvan heeft de Rijksuniversiteit Groningen begin 2016 in opdracht van de ANVS een werkgroep gevormd en geleid die zich bezig heeft gehouden met het formuleren van de eindtermen voor de opleiding tot toezichthoudend deskundige verspreidbare radioactieve stoffen (TD-VRS). In September 2016 werd het eindrapport aan de ANVS aangeboden en aansluitend door de ANVS voorgelegd aan de Adviescommissie Stralingsbescherming (ACS). De opgestelde eindtermen zijn door de Adviescommissie Stralingsbescherming besproken en goedgekeurd.

De opleiding tot TD-VRS is, mede in overleg met het veld, onderverdeeld in drie niveaus. Het D niveau (TD-VRS-D) kan vergeleken worden met het huidige 5b niveau en is als basis ook geschikt voor de blootgestelde werker. De TD-VRS-D mag toezicht houden op een radionuclidenlaboratorium op D niveau. De opleiding voor het C niveau (TD-VRS-C) geeft voldoende kennis voor het toezichthouden op een radionuclidenlaboratorium op C niveau. De toezichthouder voor een radionuclidenlaboratorium op B niveau heeft de opleiding tot coördinerend deskundige (CD) gevolgd.

Als onderdeel van dit project in de opdracht van de ANVS is nog een tweede fase opgenomen waarin de nieuwe eindtermen langs het huidige Duitse equivalent zullen worden gelegd. Belangrijk doel is de wederzijdse acceptatie of erkenning van diploma's voor toezichthoudend deskundigen te vergemakkelijken. Dit deel van het project wordt door de RUG in samenwerking met de Leibniz Universiteit Hannover uitgevoerd. In dit kader werd de eindrapportage eind 2016 in het Engels vertaald.

De betreffende documenten zijn onder het kopje "Documenten" hierboven te downloaden.

printOok beschikbaar in het: English