Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenStralingsbeschermingStralingsbescherming

CD voorcursus wiskunde

Cursusinformatie
Stralingsbescherming
Doel

De voor de cursus Coördinerend Deskundige relevante wiskundekennis opfrissen. Deze voorcursus is alleen in combinatie met de opleiding tot Coördinerend Deskundige te volgen. U geeft bij de aanmelding voor deze opleiding aan dat u die inclusief de voorcursus wiskunde wilt volgen

Bedoeld voor Cursisten die de opleiding tot coördinerend deskundige in de stralingsbescherming volgen en die tijdens hun (voor)opleiding onvoldoende wiskunde hebben gehad of voor wie de wiskunde al lang geleden is.
Duur Hoorcolleges gedurende 2 dagen.

Inhoud

Deze voorcursus wordt kort voor de start van de opleiding tot coördinerend deskundige gegeven. De cursus omvat:

  • Een syllabus met het theoretisch deel van de lesstof.
  • Een vraagstukkenboek ter oefening en voorbereiding op het examen.

De volgende onderwerpen komen in de cursus aan de orde:

Wiskunde
Belangrijke onderwerpen die aan bod komen zijn functies (in het bijzonder exponentiële en logaritmische functies), het oplossen van eenvoudige vergelijkingen, het tekenen en aflezen van grafieken, en enige differentiaal- en integraalrekening.
Statistiek
De statistiek voor zover nodig om de nauwkeurigheid van metingen te kunnen bepalen.

datum
Belangrijke data

Aanvang eerstvolgende cursus: 28 november 2017 (2e dag 30 november 2017)
Sluitingstermijn inschrijving: 21 november 2017

Meer informatie

Meer informatie is te verkrijgen via het secretariaat.

Laatst gewijzigd:19 februari 2018 17:18
printOok beschikbaar in het: English