Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenStralingsbescherming

Onderwijs Stralingsbescherming

GARP
The world according to Garp
Over ons

In september 2017 kwam de Groningen Academy for Radiation Protection (GARP) tot stand. GARP is het kenniscentrum voor stralingsbescherming in Noord-Nederland. Naast de stralingsbeschermingseenheid van de RUG zijn de opleidingen stralingsbescherming in GARP ondergebracht.

De RUG is reeds in 2015 erkend als instelling waar opleidingen op het gebied van stralingsbescherming kunnen worden gevolgd.

Het cursusjaar 2017-2018 staat voor een belangrijk deel in het teken van het opzetten van nieuwe opleidingen.

Nieuw opleidingsstelsel voor toezichthouders

Op 6 februari 2018 is het nieuwe Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming en onderliggende regelgeving van kracht geworden. In verband hiermee worden vanaf die datum alle niveau 4 en 5 cursussen in Nederland vervangen door opleidingen tot 'toezichthoudend medewerker stralingsbescherming' voor een specifieke toepassing. De RUG gaat met ingang van die datum opleidingen tot Toezichthouder Stralingsbescherming organiseren.

Overigens kan hierbij worden opgemerkt dat het diploma CD (coördinerend deskundige) recht geeft om te functioneren als Toezichthouder voor alle deelgebieden.

Diploma
Officiële erkenning van diploma's

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft de RUG aangewezen als erkende instelling voor de opleidingen stralingsbescherming niveau CD (coördinerend deskundige) en TS (toezichthoudend medewerker stralingsbescherming) voor de deelgebieden THK-basis (tandartsen en orthodontisten), VRS-D (verspreidbare radioactieve stoffen) en MR (meet- en regeltoepassingen). Het met goed gevolg afleggen van het examen behorend bij één van deze cursussen geeft recht op een erkend diploma / getuigschrift.

Laatst gewijzigd:06 augustus 2018 09:41
printView this page in: English