Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsPraktische informatieNederlandersAfstuderen en uitschrijven

Studiefinanciering

Je studiefinanciering wordt niet automatisch stopgezet als je via Studielink een verzoek tot uitschrijven hebt ingediend. Op de website van DUO kun je precies lezen hoe je je studiefinanciering kunt stopzetten en hoe en wanneer je je studenten OV-chipkaart moet deactiveren.

Wanneer moet ik mijn studiefinanciering stopzetten?

Je hebt geen recht meer op studiefinanciering, lening en/of studenten OV-chipkaart vanaf de eerste van de maand waarop je officieel door de Rijksuniversiteit Groningen bent uitgeschreven.

Voorbeeld:

Als je door de Rijksuniversiteit Groningen per 1 april officieel wordt uitgeschreven, heb je vanaf 1 april geen recht meer op studiefinanciering.

Afstuderen?

Zet je studiefinanciering stop zo gauw je zeker weet dat je bent afgestudeerd. Wacht hiermee niet tot de buluitreiking en het werken van de cijfers. Je wordt namelijk met terugwerkende kracht uitgeschreven met ingang van de maand volgend op de maand waarin het examen (datering van de bul) is behaald.

Voorbeeld:

Heb je het laatste examen in mei gehaald (datering van de bul), dan wordt je per 1 juni uitgeschreven. Je hebt dan vanaf 1 juni geen recht meer op studiefinanciering.

Wat gebeurt als ik mijn studiefinanciering niet stopzet?

Je hebt alleen recht op studiefinanciering en een studenten OV-chipkaart als je ingeschreven staat aan een instelling in het hoger onderwijs. Als je je uitschrijving niet doorgeeft aan DUO, ontvang je ten onrechte studiefinanciering en een studenten OV-chipkaart.

Dit kan financieel nare gevolgen hebben:

  • je moet de onterecht ontvangen studiefinanciering terugbetalen;
  • je krijgt een boete over de maanden dat je onterecht een studenten OV-chipkaart hebt gehad.

Laatst gewijzigd:29 augustus 2018 10:42
printView this page in: English