Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsPraktische informatieNederlandersAfstuderen en uitschrijven

Uitschrijfprocedure

In de onderstaande uitschrijfprocedure wordt uitgelegd hoe je je tijdens het studiejaar kunt uitschrijven.

Stap 1

Dien via Studielink een verzoek tot uitschrijven in.

In Stappenplan - Verzoek tot uitschrijven van Studielink wordt de procedure uitgelegd.

De Rijksuniversiteit Groningen neemt je verzoek in behandeling en schrijft je:

  • met ingang van de eerste van de volgende maand uit.
  • bij afstuderen uit met ingang van de maand volgend op de maand waarin het examen (datering van de bul) is behaald.

Als je officieel bent uitgeschreven, verandert in Studielink de status in uitgeschreven.

Afstuderen?

Geef in Studielink altijd als reden 'Afstuderen' op. Dit om de volgende redenen:

  • Bij reden 'Uitschrijven' word je meteen uitgeschreven, waardoor de universiteit de afstudeerprocedure niet kan afronden. Hierdoor kun je niet afstuderen.
  • De IND krijgt via DUO niet te horen dat een student met een verblijfsvergunning is afgestudeerd, maar dat de student om een andere reden is gestopt. De verblijfsvergunning kan dan te vroeg worden ingetrokken.

Indien je na je afstuderen geen uitschrijfverzoek indient, verloopt je inschrijving voor het lopende collegejaar automatisch per 1 september.

Stap 2

Geef via de website aan DUO door dat je bent uitgeschreven.

Het niet doorgeven van je uitschrijving heeft financiële gevolgen: je moet niet alleen de onterecht ontvangen studiefinanciering terugbetalen, maar ook een boete betalen over de maanden dat je onterecht een studenten OV-chipkaart hebt gehad.    

Meer informatie

Laatst gewijzigd:01 november 2018 15:27
printView this page in: English