Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsPraktische informatieNederlandersAfstuderen en uitschrijven

Afstuderen

Als je afstudeert aan de Rijksuniversiteit Groningen moet je een aantal administratieve zaken zélf regelen:

  • Aanvragen van je bul.
  • Beëindigen van je inschrijving (uitschrijven).
  • Stopzetten van je studiefinanciering.

Bul aanvragen

Je vraagt je bul aan bij de onderwijsadministratie van je eigen faculteit. Wanneer je je bul precies moet aanvragen verschilt per faculteit. Zo moet je bij de ene faculteit je bul aanvragen voordat je het laatste verplichte onderdeel van je studie gaat afleggen, dus bijvoorbeeld voor het laatste tentamen, of voordat de afstudeerscriptie wordt goedgekeurd. Terwijl je bij een andere faculteit je bul pas kan aanvragen, wanneer je alle studieonderdelen hebt afgerond.

Ben je bijna klaar met je studie? Informeer dan bij de onderwijsadministratie wanneer je je bul moet aanvragen. Nadat je je aanvraag hebt ingediend, neemt de examencommissie van je faculteit een besluit over de examendatum. De examendatum is de datum waarop je bul wordt gedateerd. Wanneer deze datum is vastgesteld, krijg je van de onderwijsadministratie bericht waar en wanneer jouw buluitreiking plaatsvindt.

Verklaring en vertalingen
Bij je buluitreiking, ontvang je een Latijnse bul met een Nederlandse en Engelse vertalingbul.

Uitschrijven

Zo gauw je zeker weet dat je bent afgestudeerd, dien je een verzoek tot uitschrijving in via Studielink. Wacht niet tot de hele afstudeerprocedure is afgerond (verwerken van de cijfers en buluitreiking).

Je wordt met terugwerkende kracht uitgeschreven met ingang van de eerste van de maand volgend op de maand waarin het examen (datering van de bul) is behaald.

Geef in Studielink altijd aan dat je een verzoek tot uitschrijving doet op basis van afstuderen. Meer informatie over de uitschrijfprocedure vind je op de pagina uitschrijfprocedure op onze website.

Je hebt daarnaast recht op teruggave (restitutie) van het betaalde collegegeld over de maanden waarop je niet meer ingeschreven staat.

Afhandelingsperiode
Houd rekening met een administratieve afhandelingsperiode van tenminste twee maanden. Dit kan betekenen dat als het collegegeld in termijnen wordt voldaan, er gedurende deze twee maanden misschien nog collegegeld van de betreffende rekening wordt afgeschreven. Uiteraard wordt dit wel verrekend in het totale restitutiebedrag.

Laatst gewijzigd:18 juli 2017 14:56
printView this page in: English