Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsPraktische informatieNederlandersAfstuderen en uitschrijven

Uitschrijven

Als je een bachelor- of masteropleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen wilt volgen, schrijf je je steeds voor één studiejaar in. Een studiejaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. Na afloop van het studiejaar wordt je inschrijving automatisch beëindigd, tenzij je je voor een nieuw studiejaar inschrijft.

Tijdens een studiejaar uitschrijven

Als je tijdens het lopend studiejaar wilt stoppen met je opleiding kun je via Studielink een verzoek tot uitschrijven indienen. Dit verzoek moet je voor het einde van het studiejaar hebben ingediend, anders wordt deze niet meer in behandeling genomen. Je inschrijving wordt dan met ingang van de eerste van de volgende maand beëindigd. In de uitschrijfprocedure wordt uitgelegd hoe je je kunt uitschrijven.

Uitzonderingen

  • Bij afstuderen word je uitgeschreven met ingang van de eerste van de maand volgend op de maand waarin het examen (datering van de bul) is behaald. Je moet dan wel zelf een verzoek tot uitschrijven via Studielink hebben ingediend.
  • Bij overlijden wordt de student met ingang van de datum van overlijden uitgeschreven.

Restitutie collegegeld

Je heb recht op teruggave (restitutie) van het betaalde collegegeld over de maanden waarop je niet meer ingeschreven staat.

Uitzondering

Voor de maanden juli en augustus heb je geen recht op restitutie.

Let op

Vanaf het moment dat je officieel bent uitgeschreven aan de Rijksuniversiteit Groningen:

  • heb je geen recht meer op studiefinanciering en de studenten OV-chipkaart.
  • mag je geen onderwijs meer volgen en tentamens maken.
Laatst gewijzigd:24 september 2018 14:08
printView this page in: English