Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsPraktische informatieNederlandersInschrijven

Onderwijsadministraties

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Student Support Desk
Duisenberg gebouw
Nettelbosje 2
9747 AE Groningen

Telefoon: 050 363 8900

Openingstijden:

 • Maandag: 10.00 - 17.00 uur.
 • Dinsdag, donderdag en vrijdag: 9.00 - 17.00 uur.
 • Woensdag: 13.00 - 17.00 uur.

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijsbalie
Grote Kruisstraat 2/1 (Heymansgebouw, eerste verdieping)
9712 TS Groningen

Telefoon: 050 363 6301
E-mail: owbalie.gmw@rug.nl.

Openingstijden:

 • Maandag t/m vrijdag: 9:00 - 12:00 uur en 13:00 - 17:00 uur.

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

Onderwijsadministratie
Oude Boteringestraat 38
9712 GK Groningen

Telefoon: 050 363 5568
E-mail: onderwijs.ggw@rug.nl.

Openingstijden:

 • Dinsdag t/m vrijdag: 10.30 - 12.30 uur.

Faculteit der Letteren

Bureau Studentenzaken (adres en openingstijden)

Je kunt bij Bureau Studentenzaken terecht voor:

 • Verwerking van studieresultaten
 • Gewaarmerkte cijferlijsten
 • Geslaagdverklaring
 • Vragen over je afstudeerprocedure
 • Vragen over je propedeuse-, bachelor- of masterbul
 • Het inplannen van een afspraak met de studieadviseur
 • Vragen over intekening van vakken en tentamens"

Secretariaten van de diverse clusters

Je kunt bij het secretariaat van jouw cluster terecht voor:

 • informatie over colleges, tentamens en zalen.
 • informatie over studieonderdelen (voor zover niet verkrijgbaar bij de repro) en individuele tentamenbriefjes.
 • informatie over besturen en commissies.
 • het maken van een afspraak met een studieadviseur.
 • algemene informatie, vragen en problemen aangaande de opleidingen van het betreffende cluster.

Het adres en de openingstijden van de diverse secretariaten vind je via de onderstaande links:

Universitair Medisch Centrum Groningen

Het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft twee studentenbalies.

Studentenbalie Geneeskunde/Tandheelkunde

Je kunt bij de Studentenbalie Geneeskunde/Tandheelkunde o.a. terecht:

 • met je vragen over practica, stages, coschappen en keuzeprojecten.
 • om je verslagen, declaraties, aanvragen, reparatieopdrachten, aanmeldingen e.d. in te leveren of af te halen.
 • om je aanvraag afstuderen in te leveren.
 • om een afspraak met één van de studieadviseurs of de internationaliseringsmedewerker te maken.

Geneeskunde:

Bezoekadres
Studentenbalie Geneeskunde
Ant. Deusinglaan 1
Gebouw 3219. 0116 (eerste verdieping)
9713 AV Groningen
Postadres
UMCG, sector F
Studentenbalie Geneeskunde
Postbus 196
Huispostcode FC40
9700 AD GRONINGEN

Telefoon: 050 3616900

Openingstijden:
 • Maandag t/m donderdag: 11.00 – 15.00 uur en vrijdag: 11.00 – 13.00 uur

Tandheelkunde:

Balie Curriculumbureau THK
A.Deusinglaan 1
Kamernummer: 3213-004A

Openingstijden:
 • Elke maandag t/m donderdag van 11.30 – 14.00 uur

Studentenbalie Bewegingswetenschappen

Je kunt bij de Studentenbalie Bewegingswetenschappen o.a. terecht voor algemene informatie over de studie, het onderwijsprogramma en het examenprogramma.

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Je kunt bij de Infobalie Onderwijs o.a. terecht met:

 • vragen over de opleiding Rechten.
 • vragen over de tijden/wijzigingen spreekuren van de studieadvieurs.
 • vragen over tentamen-, seminaar- en werkgroepinschrijving.
 • het indienen van aanvragen bij de examencommissie.
 • het aanvragen van cijferlijsten.

Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Mercatorgebouw
Kamer 24 / 28
Landleven 1

9747 AD Groningen

Je kunt bij het Bureau Onderwijs en Examens (BOE) o.a. terecht voor:

 • nagenoeg alle met het onderwijs samenhangende (administratieve) zaken.
 • inkijken van tentamens.
 • collegeroosters.
 • adreswijzigingen.
 • informatiemateriaal; bijvoorbeeld: studeren in het buitenland.

Faculteit Wijsbegeerte

Je kunt bij de onderwijsadministratie terecht voor met het onderwijs samenhangende (administratieve) zaken.

Faculteit Science and Engineering

De faculteit heeft 2 Education Support Desk waar je terecht kunt met algemene vragen over je opleiding zoals:

 • het maken van een afspraak met de studieadviseur;
 • inleveren opleidingsspecifieke formulieren;
 • gewaarmerkte cijferlijsten;
 • vragen over de verwerking van cijfers in ProgRESS WWW;
 • inschrijvingsproblemen in ProgRESS WWW;
 • diploma-aanvragen;
 • etc.

Education Support Desk Zernike
Locatie: Bernoulliborg 1ste verdieping (adres: Nijenborgh 9, 9747 AG, Groningen)
esc.fse@rug.nl
050-363 4422

Education Support Desk ADL
Locatie: Antonius Deusinglaan 1 gebouw 3213 ( begane grond), 9713AV Groningen
E-mail: esc.fse@rug.nl
Tel nr.: 050 363 3315 of 050 363 3343,

Laatst gewijzigd:23 juli 2018 16:20
printView this page in: English