Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsPraktische informatieNederlandersStuderen met een functiebeperking

Overzicht voorzieningen

Als je een functiebeperking of een psychisch probleem hebt, chronisch ziek of dyslectisch bent, dan kun je in aanmerking komen voor extra voorzieningen om jou te helpen bij je studie. Aan de hand van je eigen situatie en de inrichting van de opleiding wordt gekeken voor welke voorzieningen je in aanmerking komt. In de aanvraagprocedure staat uitgelegd hoe je een voorziening kunt aanvragen. Voorbeelden van voorzieningen zijn:

Advies en steun

  • Studieadviseur: aanspreekpunt binnen de opleiding.
  • Studentendecaan (SSC): aanvullend advies of steun en informeren over voorzieningen buiten de universiteit.
  • Vertrouwenspersoon: onrechtvaardig behandeld.

Financiële ondersteuning

  • Als je door je beperking studievertraging oploopt, kun je een beroep doen op het Profileringsfonds van de Rijksuniversiteit Groningen. Je krijgt dan financiële ondersteuning voor de extra studietijd. Voorwaarde is wel dat jij je tijdig hebt gemeld.
  • Als je daarnaast extra kosten maakt in verband met je beperking en deze kosten worden niet gedekt door de verzekering of andere voorzieningen, dan kun je een aanvraag indienen voor een gift of lening uit het Noodfonds van de Rijksuniversiteit Groningen.
  • Overzicht financiële regelingen voor bijzondere omstandigheden .

Onderwijs

  • Aangepast onderwijs: aangepast rooster, aangepaste studieplanning, beschikbaarheid van videocolleges of andere digitale hulpmiddelen, etc.
  • Aangepaste tentamens: extra tentamentijd, een tentamen op groot formaat, aparte tentamenruimte, etc.
  • Hulpmiddelen: ringleidingen in collegezalen, verplaatsing van een college naar een ander ruimte in verband met de toegankelijkheid, aangepaste zit- of studieruimte, etc.
  • Aangepast bindend studieadvies: als je onder het BSA regime valt en je loopt studievertraging op dan moet je zo snel mogelijk contact opnemen met je studieadviseur. Met je studieadviseur bespreek je of je in aanmerking komt voor een aangepast BSA.

Parkeerbeleid

Als je vanwege je functiebeperking afhankelijk bent van een auto voor je vervoer naar de instelling, dan kom je in aanmerking voor een parkeerplaats in de buurt van je collegezaal. Hiervoor is het noodzakelijk dat je een medische verklaring van je huisarts of specialist overhandigt aan de Arbo- en Milieudienst van de Rijksuniversiteit Groningen. Maak een afspraak met je studieadviseur om de praktische zaken door te spreken.

Universiteitsbibliotheek

De Universiteitsbibliotheek heeft diverse voorzieningen voor studenten met een functiebeperking.

Laatst gewijzigd:18 januari 2018 15:54